Samorząd lekarski o dostosowaniu warunków umów do kosztów

11 Lutego 2020, 17:09 Lekarze

Stanowisko ws. działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów - przyjęła Naczelna Rada Lekarska. Rada poparła akcję lekarzy dentystów polegającą na składaniu do oddziałów NFZ wniosków o zmianę warunków umów. 

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w pełni przychyliło się do uchwały nr 1/2020 Komisji Stomatologicznej NRL z 31 stycznia 2020 r. ws. działań zmierzających do dostosowania warunków umów o udzielanie świadczeń finansowanych ze środków publicznych do aktualnych kosztów realizacji tych umów.

"Dostrzegając, że:

  • na lekarzy dentystów nakładane są nowe, skutkujące znacznym obciążeniem finansowym obowiązki;
  • wartość jednostek rozliczeniowych kontraktu z NFZ jest od wielu lat utrzymywana na stałym, poziomie, a niekiedy nawet zmniejszana;
  • w umowach o udzielanie świadczeń w tym rodzaju, wbrew oficjalnym zapowiedziom NFZ, nie dokonano korekty wyceny związanej ze wzrostem kosztów udzielania świadczeń

Prezydium NRL popiera wyrażony w uchwale Komisji Stomatologicznej NRL zamiar przeprowadzenia przez lekarzy dentystów realizujących umowę z NFZ akcji polegającej na składaniu przez nich do właściwych oddziałów Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o zmianę warunków umowy" - czytamy w stanowisku. Dentyści masowo zawnioskują do NFZ o zmianę warunków umów

Prezydium NRL zwróciło się z apelem do okręgowych rad lekarskich o udzielenie lekarzom dentystom wsparcia w przeprowadzeniu tych działań.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz