W NIO powołano Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej

12 Lutego 2020, 12:03 geny diagnostyka badania

Pierwsze w Polsce Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej (CDOP) powołano w środę w Narodowym Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie - Państwowym Instytucie Badawczym. CDOP ma umożliwić rozwój personalizacji leczenia onkologicznego, czyli bardzo precyzyjne określanie ścieżki terapeutycznej dla pacjentów, uwzględniającej charakterystykę molekularną nowotworów.

Centrum zostało powołane uchwałą dyrektora NIO prof. Jana Walewskiego. Uchwała została powołana podczas konferencji w NIO-PIB.

Celem CDOP jest umożliwienie prowadzenia wielodyscyplinarnej opieki zdrowotnej nad chorymi na nowotwory z uwzględnieniem charakterystyki molekularnej nowotworu. CDOP umożliwi podejmowanie decyzji o leczeniu standardowym, jak i badaniach klinicznych prowadzonych w NIO-PIB. W centrum prowadzone będą prace naukowe, w tym analiza danych pochodzących z praktyki klinicznej.

W przestrzeni publicznej termin medycyny precyzyjnej lub personalizowanej do tej pory pojawiał się najczęściej jako przedmiot różnych dyskusji i planów na przyszłość. W onkologii termin ten oznacza szybko ewoluujące podejście polegające na dostosowaniu interwencji terapeutycznych do indywidualnych cech molekularnych pacjenta i/ lub jego choroby nowotworowej, które wykracza poza konwencjonalność podejścia do pacjentów i leczenia opartego na fenotypowych biomarkerach. 

Jak podkreślał prof. Jan Walewski, dyrektor NIO, powołanie Centrum daje nadzieję pacjentom na nowoczesne i precyzyjne leczenie na podstawie cech danej osoby i cech choroby u niej występującej.

- Dopasowujemy leczenie do nowej wiedzy dotyczącej patogenezy nowotworów. Cała koncepcja medycyny precyzyjnej jest związana z postępem wiedzy w zakresie genetyki, ale także analizy danych - mówił prof. J. Walewski. Zapowiedział, że celem NIO jest także otwarcie platformy, która będzie otwarta na współpracę z innymi jednostkami.

CDOP pozwoli na dostosowanie leczenia do indywidualnych cech każdego pacjenta, umożliwi sklasyfikowanie poszczególnych osób w subpopulacje, które różnią się podatnością na określoną chorobę lub reakcją na określone leczenie, co pozwoli skoncentrować interwencje profilaktyczne lub terapeutyczne na osobach, które najbardziej na tej konkretnej terapii skorzystają, oszczędzając koszty i minimalizując skutki uboczne dla chorych. 

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski ocenił, ze powołanie Centrum to kolejny kierunek rozwoju Narodowego Instytutu Onkologii, który jest właśnie po to, aby takie najnowocześniejsze, również badawcze sprawy, realizowało. Zapewnił, że ministerstwo zdrowia jest jednostką pomocniczą w tym zakresie.

- Musimy coraz dokładniej wiedzieć, któremu pacjentowi podać jaki lek, w jakiej fazie choroby. Dobrze, że jest taki ośrodek, który będzie to analizował, badał i przekazywał tę wiedzę także do innych ośrodków w kraju - mówił M. Miłkowski. - Chodzi o jak najlepsze przygotowanie pacjenta do leczenia, aby to leczenie przyniosło jak najlepsze efekty - podkreślił. 

Prof. Iwona Ługowska wskazywała, że czynniki predykcyjne są ważne w kontekście podejmowania decyzji jak leczyć chorych w bardziej skuteczny sposób. - Onkologia spersonalizowana rozwija się i widzimy to każdego dnia.  - To nie tylko rozpoznanie histopatologiczne, ale także profil molekularny. Jeżeli określony biomarker się pojawi, to możemy zaproponować określone leczenie - wyjaśniała. Podkreśliła, że w przypadku personalizowanego leczenia istotne jest także zbieranie i analiza danych. 

- Jednym z największych osiągnięć współczesnej onkologii jest personalizacja leczenia onkologicznego, czyli bardzo precyzyjne określanie ścieżki terapeutycznej, uwzględniającej charakterystykę molekularną nowotworów. Dostępnych jest coraz więcej leków skutecznie "uderzających" w określoną mutację genową nowotworu. Sądzę, że jest to nowy rozdział w walce z rakiem, w której aktywny udział będzie także brało nowo utworzone w NIO-PIB Centrum Doskonałości Onkologii Precyzyjnej - mówiła. Jak dodała, Centrum będzie współpracować z Oddziałem Badań Wczesnych Faz NIO-PIB, gdzie od ponad dwóch lat realizowane są badania kliniczne korzystające z osiągnięć onkologii precyzyjnej. Jak mówiła, coraz więcej chorych odniosło korzyść kliniczną z zastosowanych innowacyjnych terapii.

Prof. Piotr Rutkowski, współtwórca Narodowej Strategii Onkologii uważa, że powołanie CDOP stanowi również realizację zadania jakie przed Krajową Siecią Onkologiczną postawiła uchwalona NSO.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz