NIA: Z 400 mln zł kar nałożonych przez GIF nie "ściągnięto" ani złotówki

12 Lutego 2020, 11:10 pieniądze

W Polsce w latach 2014-2018 udało się odzyskać tylko 3 mld zł, podczas gdy nielegalne zyski przestępców w tym okresie oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł – zauważa w raporcie Najwyższa Izba Kontroli (NIK). Jak zauważa Naczelna Rada Aptekarska,  ponad 400 milionów, to wysokość kar nałożonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego za nielegalny wywóz leków. Z tych kwot „nie ściągnięto ani złotówki”.

 

Jak czytamy w raporcie, w Polsce nie funkcjonuje spójny, kompleksowy system ujawniania i zabezpieczania mienia pochodzącego z przestępstw, który zapewniałby sprawne odzyskiwanie tego mienia. W swoim raporcie, NIK zwraca uwagę, że działania służb i instytucji są rozproszone, nie ma też jednolitego systemu ewidencjonowania odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstw. -  W efekcie w Polsce w latach 2014-2018 udało się odzyskać tylko 3 mld zł, podczas gdy nielegalne zyski przestępców w tym okresie oszacowano na 200 do ponad 500 mld zł – czytamy.

Do dyskusji na temat wyników kontroli Izby włączyła się Naczelna Rada Aptekarska, która stwierdza, że 400 mln zł z tych kwot  to kary nałożone przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny, z których nie wyegzekwowano od oskarżonych ani złotówki.

Przegrana walka GIF z mafiami lekowymi?

Informacje o braku efektów w zakresie odzyskiwania kar nałożonych na spółki zajmujące się odwróconym łańcuchem dostaw leków, przez Główny Inspektorat Farmaceutyczny wiedzieliśmy jeszcze przed przyjęcia w październiku nowelizacji Prawa farmaceutycznego, tzw. „ustawy fałszyfkowej”.

Jak podawał resort w odpowiedzi na interpelację poselską do końca czerwca Główny Inspektor Farmaceutyczny nałożył kary pieniężne w wysokości ponad 90 mln zł. Z końcem lipca kwota kar wzrosła już do ponad 280 mln zł. Ich egzekucją zajmuje się urząd skarbowy, który w tamtym okresie, od początku 2019 r. nie wyegzekwował z tych kwot ani złotówki.

– W zakresie liczby nałożonych kar pieniężnych, w związku z naruszeniem (...) ustawy Prawo farmaceutyczne, (...) według stanu na dzień 31 lipca 2019 r. nałożono kary pieniężne na łączną kwotę 280.345.309,60 zł – informował wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski.  – Odnosząc się natomiast do kwestii wysokości wyegzekwowanych kar pieniężnych zauważyć należy, iż na dzień 31 lipca 2019 r., pomimo przekazania przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego wymienionych spraw do właściwych organów egzekucyjnych (naczelnicy urzędów skarbowych), nie zostały one jeszcze wyegzekwowane – informował wiceminister.

Jeszcze przed wyborami (15 września 2019 ) konieczność wzmocnienia kompetencji Inspekcji Farmaceutycznej podkreślał Minister Zdrowia Łukasz Szumowski. Jak twierdził: "Trzeba wzmocnić GIF, utworzyć coś w rodzaju „policji lekowej” , czyli inspektorów wyposażonych w mocniejsze niż do tej pory kompetencje." Zapewniał, że jest to zadanie "na przyszłą kadencję." 

Jak czytamy na Twitterze wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej, Marka Tomkówka: „Ponad 400 milionów, to wysokość kar nałożonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego za nielegalny wywóz leków ratujacych życie. Decyzje są prawomocne. Nie ściągnięto ani złotówki. Wszystkie firmy to słupy. Do naliczenia kolejne kilkaset milionów. Z podobnym efektem."

Podkreślił, że są to kary naliczone jeszcze przed wejściem w życie noweli Prawa farmaceutycznego.

- To są kary naliczane na gruncie poprzedniej ustawy. Obecnie można zarobić do dziesięciu lat pozbawienia wolności. Plus gratisy za zorganizowaną przestępczość i pranie pieniędzy. Pytanie, jaką karę poniosły słupy, skoro KKS daje do lat trzech za proceder firmanctwa? - pyta Marek Tomków.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Główny Inspektorat Farmaceutyczny. Artykuł może ulec aktualizacji po otrzymaniu przez redakcję oficjalnej odpowiedzi Inspektoratu.

 JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz