Ile wynosi minimalne wynagrodzenie pielęgniarek, położnych i ratowników medycznych?

12 Lutego 2020, 16:49 pieniądze

Minimalne wynagrodzenie za pracę m.in. pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych od 1 stycznia nie mogą być niższe niż 2600 zł, natomiast stawka godzinowa nie może być niższa niż 17 zł - odpowiada na interpelację posłów, wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Jak czytamy w odpowiedzi wiceminister:

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r. minimalne wynagrodzenie za pracę m.in. pielęgniarek i położnych oraz ratowników medycznych od 1 stycznia nie mogą być niższe niż 2600 zł, natomiast stawka godzinowa nie może być niższa niż 17 zł.

Przepisy nie określają jednak wysokości wynagrodzenia przysługującego danemu pracownikowi, lecz regulują sposób ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego, a więc minimalnego poziomu, poniżej którego pracodawca nie może ustalić wynagrodzenia zasadniczego.

Wzrost wynagrodzenia zasadniczego jest wyliczany w poszczególnych podmiotach leczniczych indywidualnie dla każdego pracownika przy uwzględnieniu wysokości wynagrodzenia konkretnego pracownika i przyjętego w ustawie mechanizmu wzrostu wynagrodzenia czyli w oparciu o iloczyn współczynnika pracy wynikającego z ustawy oraz kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym ustalenie.

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika medycznego z dniem 1 lipca 2020 r. powinno być podwyższone co najmniej o 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym docelowym dla tego roku wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika.

Kolejny wzrost wynagrodzenia wynoszący co najmniej 20 % kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy najniższym docelowym dla 2021 r. wynagrodzeniem zasadniczym, a wynagrodzeniem zasadniczym danego pracownika, będzie miał miejsce na dzień 1 lipca 2021 r.

Natomiast od dnia 1 stycznia 2022 r. wynagrodzenie zasadnicze, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze w sposób określony w ustawie na dzień 31 grudnia 2021 r. To oznacza, że docelowa wysokość minimalnego wynagrodzenia zasadniczego powinna zostać osiągnięta do dnia 31 grudnia 2021 r.

Docelowe najniższe wynagrodzenia zasadnicze, które należy osiągnąć do 31.12.2021 r. wynoszą odpowiednio dla wymienionych poniżej grup zawodowych według kwalifikacji wymaganych w poszczególnych podmiotach leczniczych na zajmowanym stanowisku :

  • pielęgniarka lub położna z tytułem magistra na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo i ze specjalizacją – 5488 zł
  •  pielęgniarka albo położna ze specjalizacją albo pielęgniarka albo położna z wykształceniem wyższym magisterskim na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo – 3816 zł
  • pielęgniarka albo położna inna niż powyższe bez specjalizacji – 3345 zł
  • ratownik medyczny albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji – 3816 zł
  • ratownik medyczny albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia – 3345 zł.

Ponadto wiceminister podkreśla, że wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę w okresie od marca 2015 r. do stycznia 2019 r. rosły w sposób następujący (wynagrodzenia łączne brutto):

pielęgniarki i położne ze specjalizacją – wzrost z 3878 zł do 6122 zł (tj. o kwotę 2244 zł)

pozostałe pielęgniarki i położne – wzrost z 3406 zł do 5025 zł (tj. o kwotę 1619 zł)

ratownicy medyczni – wzrost z 2902 zł do 4462 (tj. o kwotę 1560)

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

4 komentarze

Asystent RM Czwartek, 13 Lutego 2020, 22:19
Jakoś na pasku tego nie widać, ani w wypłacie
Nadal mam podstawę jako RM z licencjatem 2370,00 brutto plus 10 % premii.
Jak dołożą dodatek do podstawy - wtedy można mówić o pensji minimalnej.
W chwili obecnej to jest kpina. Ludzie w korporacjach za biurkiem zarabiają w 40 godzinnym tygodniu pracy bez ponoszenia odpowiedzialności za ludzkie życie w miesiąc tyle co ja przez 3.
Szymon Czwartek, 13 Lutego 2020, 20:18
Ratownik medyczny 2300zl brutto i tylko dodatki za prace np. W swieta uzyskuje powyzej najniższej. Ratownik za 17zl na godz. Ha ha zmieniam zawod.
Sławomir Czwartek, 13 Lutego 2020, 17:23
Proponuje niech ministerstwo zdrowia i lub NFZ sprawdzi wszystkie placówki ochrony zdrowia jak i czy te super cyferki są wypłacane
v~ Czwartek, 13 Lutego 2020, 8:38
Te obliczenia dla roku 2022 to wróżenie z fusów. Kwota bazowa to średnie wynagrodzenie w gospodarce jakie ogłosił GUS w roku poprzedzającym czyli 2021 a tej jeszcze nie znamy. Za rok 2019 jest to kwota ok. 4918zł