Dziś pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o 6,8 proc. PKB na zdrowie

13 Lutego 2020, 10:01 sejm

Dziś w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Wnioskodawcy doczekali się odmrożenia projektu przez Sejm po blisko dwóch latach (wniosek wpłynął do Sejmu 5 grudnia 2017 r.)

Przypomnijmy, że projekt noweli ustawy przewiduje przeznaczenie 6,8 proc. PKB na ochronę zdrowia w 2021 r. Zapisy projektu przewidują, że w tym roku publiczne nakłady na ochronę zdrowia będą nie niższe niż 6,2 proc. PKB.

Wydatki mają być przeznaczone w częściach budżetowych innych niż: ubezpieczenia zdrowotne, koszty związane z realizacją staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów oraz specjalizacji lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych ujętych w planie finansowym Funduszu Pracy

Omówienie projektu zaplanowano na godzinę 15:45. Posłów do zasadności projektu przekonywać będzie przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Tomasz Dybek, przewodniczący zarządu krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii OZZPF, Porozumienie Zawodów Medycznych.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz