Przemysł farmaceutyczny liderem we wdrażaniu innowacji w Polsce

14 Lutego 2020, 11:21 dane dokumenty raport

Produkcja wyrobów farmaceutycznych jest najbardziej innowacyjną branżą w Polsce - wynika z opublikowanych przez GUS badań dotyczących działalności innowacyjnej prowadzonej w latach 2016–2018 przez przedsiębiorstwa przemysłowe i usługowe.

W analizowanym okresie najwięcej, bo aż 52 proc. przedsiębiorstw innowacyjnych stanowili wytwórcy wyrobów farmaceutycznych, którzy wyprzedzili producentów komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (51,6 proc).

Finasowanie innowacji

Głównym źródłem finansowania nakładów na działalność innowacyjną były środki własne, które w przedsiębiorstwach przemysłowych stanowiły w 2018 r. 75,5 proc. wszystkich poniesionych na ten cel nakładów. Tymczasem dla krajowych producentów leków poważną barierę w rozwoju branży są ograniczone środki na inwestycje będące skutkiem spadku rentowności.

Z badania GUS wynika, że wśród przedsiębiorstw przemysłowych najwięcej respondentów wskazało, że „bardzo ważnym” czynnikiem mającym znaczenie dla podjęcia decyzji o rozpoczęciu działalności innowacyjnej lub utrudniającym jej prowadzenie były zbyt wysokie koszty działalności innowacyjnej.

Działalność innowacyjna krajowych firm

Przemysł farmaceutyczny znalazł się też na pierwszym miejscu (47,2 proc) we wprowadzaniu innowacji produktowych. Drugie miejsce zajęła produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (45,1 proc.). Wyniki dla całego przemysłu i usług pokazały, że udział tych innowacji był niższy w stosunku do innowacji procesów biznesowych.

Krajowi producenci leków w ramach działalności inwestycyjnej współpracują z polskimi naukowcami i uczelniami. Według GUS, w latach 2016–2018 współpracę prowadziło 36,4 proc. aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw przemysłowych, które najchętniej kooperowały z polskimi uczelniami.

Branża o raporcie GUS

- Analiza GUS potwierdza, że krajowy przemysł farmaceutyczny jest branżą strategiczną dla poprawy innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki – komentuje Krzysztof Kopeć, prezes Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

W sytuacji ciągłej presji na obniżki cen krajowych leków i wzrostu kosztów ich wytwarzania decyzje inwestycyjne w obszarze badań i rozwoju (B+R) stają się coraz trudniejsze. Poziom cen leków i co za tym przychodów branży jest bowiem silnie skorelowany z poziomem nakładów na B+R – wyjaśnia Krzysztof Kopeć.

Jeśli chcemy gonić takie kraje jak Szwajcaria, gdzie nakłady branży farmaceutycznej na B+R są jednymi z najwyższych, musi rosnąć rentowność krajowych firm farmaceutycznych. Mając jedne z najniższych cen leków w Europie i nie promując w żaden sposób krajowych producentów, nigdy się to nie uda – przekonuje prezes PZPPF.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz