Ilu jest w Polsce czynnych zawodowo lekarzy dentystów?

17 Lutego 2020, 13:56 Stomatologia

Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty posiada obecnie w Polsce 42 425 osób, spośród których większość to lekarze dentyści zarejestrowani jako wykonujący zawód - informuje Naczelna Rada Lekarska.

W poniedziałek Naczelna Rada Lekarska poinformowała, że wiceprezes NRL Andrzej Cisło skierował 10 lutego pismo do p. Mariany Kotzevy, Dyrektora Generalnego Eurostatu, w którym prostuje dane dotyczące liczby lekarzy dentystów i podaje, że w chwili obecnej prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty posiada w Polsce 42 425 osób, spośród których większość to lekarze dentyści zarejestrowani jako wykonujący zawód.

Jak przypomina NRL, we wpisie z 22 listopada 2019 r. opublikowane zostało pismo skierowane do Ministra Zdrowia z zapytaniem o podstawę podanych przez administracje rządową danych, z których wynika że w Polsce zawód lekarza dentysty wykonuje czynnie jedynie ok 12 500 osób.

NRL przypomina, że w sprawie danych dotyczących liczebności obu grup zawodowych lekarzy odbyła się ostatnio konferencja w Głównym Urzędzie Statystycznym, w której wzięli również udział przedstawiciele Eurostatu.

Według NRL, dane statystyczne publikowane przez Eurostat dotyczące liczby lekarzy dentystów w Polsce odbiegają znacząco od faktycznego stanu rzeczy, nawet jeżeli dane te dotyczą lat ubiegłych, czyli 2011 i 2015 r.

- Próbując zweryfikować i uwiarygodnić liczbę lekarzy dentystów czynnych zawodowo posłużyć się można pewnymi, pochodzącymi z Centralnego Rejestru Lekarzy i Lekarzy Dentystów- danymi lekarzy dentystów, którzy nie osiągnęli wieku emerytalnego. Liczba figurujących w Rejestrze lekarzy dentystów – kobiet poniżej 60 r.ż. i mężczyzn poniżej 65 r.ż., to 31 tysięcy osób - wyjaśnia NRL.

Jak dodaje, specyfika rynku stomatologicznego to niezmiernie rzadkie w przypadku tej grupy zawodowej przypadki wykonywania innego zawodu niż wyuczony oraz powszechne zjawisko kontynuowania pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, co "każą przyjąć podawane przez NRL dane za wiarygodne".

Źródło: NRL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz