Przy Polskim Towarzystwie Chirurgii Onkologicznej powołano Grupę Doradczą Pacjentów

17 Lutego 2020, 14:48 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent

Grupę Doradczą Pacjentów powołało Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej wraz z Konsultantem krajowym ds. chirurgii onkologicznej. W skład Grupy weszli przedstawiciele dziesięciu organizacji reprezentujących potrzeby pacjentów chorujących na różne typy nowotworów.

Jak informuje PTChO, powołało Grupę Doradczą Pacjentów, do której zaprosiło dziesięć organizacji pacjenckich: EuropaColon Polska, Federacja Stowarzyszań „Amazonki”, Fundacja Onkologiczna „Nadzieja”, Fundacja Rak’n’Roll – Wygraj Życie!, Fundacja OMEA Life Rak piersi nie ogranicza, Fundacja Wygrajmy Zdrowie, Inicjatywa All.Can, Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych, Polskie Amazonki Ruch Społeczny oraz Stowarzyszenia Pomocy Chorym na Mięsaki i Czerniaki Sarcoma.

Celem Grupy Doradczej Pacjentów przy PTChO jest strategiczne doradztwo dla Zarządu Towarzystwa w zakresie działań PTChO skierowanych do pacjentów lub działań ukierunkowanych na optymalizację opieki wokół pacjentów.

Podczas spotkania inicjującego prof. Wojciech Wysocki, Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej podkreślał potrzebę jeszcze lepszego poznania przez lekarzy perspektywy pacjentów – problemów z jakimi się zmagają, a także ich niezaspokojonych potrzeb.

 - Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej od lat podejmuje działania mające na celu polepszenie opieki medycznej oraz zwiększenie szans przeżycia pacjentów onkologicznych. Jako Towarzystwo, tworzymy wytyczne diagnostyczno-terapeutyczne, konsultujemy i współtworzymy dokumenty dot. kształtowania opieki nad pacjentami onkologicznymi, dlatego też uważamy, że głos doradczy pacjentów jest niezbędny dla właściwej realizacji naszych zadań. Powołana przez nas Grupa Doradcza Pacjentów to kolejny krok prowadzący do ulepszenia systemu opieki onkologicznej w Polsce – powiedział prof. W. Wysocki.

Jak dodał, grupa sankcjonuje wcześniejszą partnerską współpracę i jest szansą na uzgadnianie i prezentowanie jednolitego stanowiska w kwestiach istotnych z punktu widzenia opieki nad pacjentami.

- Wielokrotnie mówiliśmy jednym głosem, mieliśmy szansę współpracować w ramach najróżniejszych projektów zarówno edukacyjnych, jak i nastawionych na zmiany systemowe, dlatego też wiem, że razem jesteśmy lepiej słyszalni i bardziej zauważalni. Jedynie poprzez szeroką i wieloośrodkową współpracę możemy realnie wpłynąć na polepszenie sytuacji pacjentów z nowotworami – dodała Elżbieta Kozik, Prezeska Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny.

- Świadomość konieczności współpracy środowisk pacjentów i lekarzy jest coraz bardziej powszechna, ponieważ widzimy, jak przenosi się na wymierne korzyści dla pacjentów (...) – powiedziała Krystyna Wechmann, Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych oraz Federacji Stowarzyszeń Amazonki.

 - Perspektywa pacjentów stała się naprawdę ważna dla środowiska medycznego, a nowo powstała Grupa Doradcza Pacjentów przy PTCHO jest kolejnym dowodem na to, że wzajemnie potrzebujemy ścisłej współpracy w celu poprawy jakości leczenia w naszym kraju – podkreśliła Ewelina Puszkin, Wiceprezes Fundacji OmeaLife.

 

Chirurgia onkologiczna w leczeniu pacjentów z nowotworami

Podczas spotkania poruszono również kwestię współczesnych wyzwań stojących przed onkologią, a także nad przyszłością tej dziedziny w kontekście dynamicznie rosnącej liczby zachorowań i zwiększającej się liczby pacjentów już zdiagnozowanych. Dyskutowano na temat miejsca chirurgii onkologicznej w systemie leczenia i opieki, zwracając uwagę na rolę chirurgów onkologów.

W oddziałach chirurgii onkologicznej w Polsce wykonywanych jest rocznie około 95-100 tysięcy operacji z powodu nowotworu, w tym około 60 proc. w znieczuleniu ogólnym, a około 40 proc. w znieczuleniu miejscowym lub przewodowym. W około 75 proc. przypadków operacje te wykonywane są z powodu nowotworów złośliwych. Większość procedur zabiegowych w leczeniu nowotworów jest realizowana przez ośrodki chirurgii onkologicznej.

W Polsce co roku notuje się około 180 tysięcy zachorowań na nowotwory, a choroby te odpowiadają za około 100 tysięcy zgonów rocznie. U około 80 proc. wszystkich pacjentów chorych na raka jest konieczne leczenie operacyjne. Pacjenci chorzy na nowotwory coraz częściej są leczeni w sposób skojarzony, przy użyciu wielu znanych w onkologii metod, w tym radio- i leczenie systemowego.

Źródło: PTChO

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

kres Wtorek, 18 Lutego 2020, 7:23
Jedna taka "pacjentka" już będzie "doradzać" pewnym innym "organom", ciekawe ilu jej podobnych teraz powinno się bać