Ł.Szumowski: w tym roku przeznaczymy na onkologię 11,2 mld zł

18 Lutego 2020, 12:49 kasa pieniądze

W tym roku przeznaczymy na onkologię 11,2 mld zł - podkreślał minister zdrowia Łukasz Szumowski podczas wtorkowego briefingu. Pytany o apel KO ws. weta wobec 2 mld zł dla TVP, odparł, że nie wkracza w kompetencje prezydenta oraz, że trudno koordynować mu wydatki innych resortów. Jednocześnie zapewniał, że jako minister dba o wzrost finansowania oraz większą efektywność wydatkowania środków na ochronę zdrowia, w tym na onkologię.

- Ostatnio sporo się mówi o inwestycjach, nakładach, dlatego chcieliśmy przedstawić twarde dane po to, aby mówić o faktach, a nie rozgrywać pacjentów, jako kartę polityczną - podkreślił Ł. Szumowski. - Zastaliśmy polską onkologię w stanie, który wymagał działań - dodał i przypomniał, że niedawno rząd przyjął Narodową Strategię Onkologiczną, a wszystkie plany i działania nie są możliwe bez pieniędzy. 

W 2020 r. planujemy wydać 11,2 mld zł na onkologię, na świadczenia w zakresie onkologii - poinformował. Dodał, że do tego dochodzą także inne zakresy, które mają do czynienia z pacjentami onkologicznymi. - Czyli wydajemy ponad 3 mld zł więcej niż w 2015 r. Oznacza to, że leczymy znacznie więcej pacjentów. Przekroczyliśmy 33 tys. pacjentów objętych leczeniem w onkologicznych programach lekowych w 2019 r. W programach lekowych w 2018 r. było blisko 2 mld zł dla pacjentów onkologicznych - wyliczał minister.

Przypomniał, że sama Strategia wymaga finansowania i jest na to zaplanowane 5 mld zł do 2030 r., ale sumaryczny koszt realizacji - jak mówił -  to będzie 11 mld zł.

Pytany o apel Koalicji Obywatelskiej do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o przekazaniu 2 mld zł na rekompensaty dla TVP, zamiast na onkologię, co postulowała opozycja, minister odparł, że nie wkracza w kompetencje Pana Prezydenta i trudno mu komentować wydatki innych resortów. - Ja zabiegam o szybki wzrost nakładów na onkologię i liczbę leczonych pacjentów - mówił i wskazywał na podjęte działania, jak przyjęcie Strategii, pilotaż sieci onkologicznej. - Dbamy nie tylko o więcej pieniędzy na pacjentów onkologicznych, ale aby były wydawane w sposób racjonalny - dodał.

– Jeżeli chcemy merytorycznie rozmawiać, to powinno być powiedziane, na co konkretnie, w jaki sposób. Takie propozycje nigdy nie padły. Dlaczego na onkologię, dlaczego nie na psychiatrię dziecięcą, choroby rzadkie, inne choroby? Myślę, że dyskusja nad finansowaniem ochrony zdrowia, na co przeznaczyć te pieniądze powinna być prowadzona głównie w gronie eksperckim, a nie politycznym, bo tam wkradają się emocje, czasami nie najlepsze i zaczyna to być karta przetargowa, gra polityczna - zaznaczył Ł.Szumowski.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński także odniósł się do pytania o przeznaczenie 2 mld zł na TVP, zamiast na onkologię podkreślając, że opozycja nie zgłosiła żadnej konkretnej propozycji dotyczącej finansowania onkologii. - Nie było konstruktywnej propozycji - stwierdził.

Minister zdrowia pytany o to, czy gdyby na onkologię były przeznaczone dodatkowe 2 mld zł, to wskaźnik oncoindex pokazujący poziom dostępności do terapii onkologicznych w krajach europejskich byłby u nas lepszy, stwierdził, że „trudno dywagować, jakie kwoty byłyby potrzebne”.

Z kolei szef Polskiego Towarzystwa Onkologicznego prof. Adam Maciejczyk przekonywał, że oncoindex jako narzędzie do oceny dostępności do leczenia onkologicznego ma szereg wad. – Do jednego worka wrzuca wszystkich pacjentów i wszystkie leki - bez względu na skuteczność. Jesteśmy w trakcie analizy dostępności do leków, bo to jest ważny element. Ale w priorytecie chcielibyśmy zawrzeć te leki, które są najbardziej efektywne w działaniu – mówił.

Minister Ł.Szumowski podkreślał, że w przyjętej strategii onkologicznej dla pacjentów najistotniejsze obszary to organizacja i profilaktyka. - Już trwa pilotaż sieci onkologicznej i patrząc na efekty, był to strzał w dziesiątkę - mówił. Dodał, że w strategii zawarte jest także zwiększenie dostępności do leków. - W zakresie raka piersi mamy już dostępność bardzo zbliżoną do europejskiej, w raku jelita – również. W 2019 r. ilość refundowanych leków zwiększyła się o 25 proc. To skok gigantyczny. Trzeba patrzeć na takie twarde dane - przekonywał.

- W każdym systemie więcej pieniędzy można wydać, tylko pytanie: jak? - mówił i wskazywał, że śmiertelność na różne typy nowotworów jest niestety różna w różnych ośrodkach, co wynika z różnej jakości. - Stąd sieć onkologiczna i racjonalne wydatkowanie środków na sieć onkologiczną. Racjonalnie patrzą na budżet państwa, ochrona zdrowia jest najszybciej rosnącym sektorem, co pokazuje też priorytety - mówił.

– Onkologia jest niezwykle ważna, bo choroby te będą rosły w przyszłości. Ale trzeba pamięta, że są też inne dziedziny, jak psychiatria dziecięca, gdzie zwiększyliśmy alokację o 250 mln zł - zaznaczył.

Podkreślał, że jego zadaniem jest "dbanie o wzrost środków i one wzrastają, oraz o to, aby były one efektywnie wydawane – staramy się to robić".

Ł.Szumowski zapewnił, że będzie rozmawiał z prezesem TVP Jackiem Kurskim m.in. o realizacji Strategii. - Będę też wspierał działania organizacji pacjenckich na rzecz szerszych działań prozdrowotnych w mediach, bo to może sprawić, że ilość osób zgłaszających się na badania profilaktyczne może się zwiększyć - mówił komentując list otwarty, jaki do prezesa TVP Jacka Kurskiego skierowała Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych apelując o wykorzystanie części środków przekazanych mediom publicznym na sfinansowanie profesjonalnej, kilkuletniej kampanii społecznej poświęconej pierwotnej i wtórnej profilaktyce nowotworów.

Zapewnił, że będzie o rozmawiał z prezesem TVP oraz „będzie wspierał wszystkie działania organizacji pacjenckich na rzecz szerszej obecności działań prozdrowotnych w mediach”. – To jeden z obszarów, który musimy wzmocnić, choćby z tego powodu, żeby ilość zgłaszających się pacjentów na badania profilaktyczne była większa – dodał.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz