Większość pielęgniarek spotyka się w pracy z agresywnymi zachowaniami

19 Lutego 2020, 9:24 pielęgniarka

Spośród 817 pielęgniarek i położnych tylko 49 nie spotkało się z zachowaniami agresywnymi, natomiast 768 doświadczyło agresji podczas wykonywania zawodu w placówkach ochrony zdrowia i innych instytucjach - wynika z ankiety przygotowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych.

Wyniki ankiety przedstawiono w środę podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Zmniejszenie ryzyka zawodowego w pracy pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych”. 

Jak podkreśla NIPiP, zawody pielęgniarki i położnej, ze względu na szczególny charakter pracy należą do jednych z najtrudniejszych profesji. Powinny podlegać szczególnym regulacjom prawnym w zakresie zapewnienia zarówno pacjentom, jak i pracownikom, szeroko pojętego bezpieczeństwa.

Podczas konferencji, po raz pierwszy przedstawiono zostaną wyniki ankiety, przygotowanej przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych, dotyczące zachowań agresywnych wobec pielęgniarek i położnych w opiece zdrowotnej.

Jak podkreślała prezes NRPiP Zofia Małas, wyniki ankiety są niepokojąco, ponieważ jednoznacznie wskazują, iż skala zjawiska agresji wobec pielęgniarek i położnych jest wysoka.

Z ankiety wynika, że spośród 817 pielęgniarek i położnych tylko 49 nie spotkało się z zachowaniami agresywnymi, natomiast 768 doświadczyło agresji podczas wykonywania zawodu w placówkach ochrony zdrowia i innych instytucjach.

Jakie przejawy agresji?

392 respondentów (47,9 proc.) wskazało, iż najczęstszymi przejawami agresji była przemoc fizyczna (słabsza niż uderzenie) np. szturchania, popychania, opluwanie, groźby, straszenie. 359 respondentów wskazało, że doświadczyło agresji w formie groźby, straszenia, 342 - fałszywego publicznego oskarżenia, 301- zniszczenie mienia publicznego (kopanie drzwi, zdemolowanie oddziału/izby, podarcie dokumentaci medycznej, 301 - zniszczenie własnego mienia, 106 - doświadczyło uporczywego nękania przy pomocy organów ścigania (donosy, zgłoszenia do prokuratury, pisemna skarga.

72 respondentów (8 proc.) doświadczyło pobicia, duszenia.

Najczęściej jako miejsca agresywnych zachowań wskazywane były oddziały szpitalne (blisko 41 proc.), w podmiotach podstawowej opieki zdrowotnej (13 proc.),  w izbach przyjęć (12,5 proc.), w szpitalnych oddziałach ratunkowych (9,8 proc.) i szpitalach psychiatrycznych (7,3 proc.). Respondenci wskazywali, że spotykają się z agresją także w nocnej i świątecznej opiece medycznej, bloku porodowym, ZPO/ZOL dla pacjentów chorych psychicznie, ambulatoryjnej opiece specjalistycznej, zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego, ośrodkach lub poradniach leczenia uzależnień.

691 respondentów (84,5 proc.) doświadczyło agresji ze strony pacjenta, a 616 - ze strony rodziny pacjenta, 219 - ze strony znajomych pacjenta, 19 - ze strony lekarza oraz 8- przez inne osoby.

- Pielęgniarka i położna to zawody o podwyższonym ryzyku, ze względu na rodzaj pracy, szeroki zakres obowiązków, wykonywanie licznych zadań w bezpośrednim kontakcie z pacjentem i w otoczeniu skomplikowanych urządzeń i aparatury medycznej – podkreśla Prezes NRPiP. Jak dodała, należy pamiętać, że bezpieczna pielęgniarka, położna równa się bezpieczny pacjent”.

Według Z. Małas, aby chronić pielęgniarki przed agresywnymi zachowaniami konieczne jest zwiększenie świadomości w społeczeństwie, że pielęgniarki podczas wykonywania swojej pracy są chronione jako funkcjonariusze publiczni.

Jak wskazywała, niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań technicznych jak np. przycisków do przywoływania pomocy, procedury wskazujące tryb postępowania w przypadku działania agresywnego, szkolenia dla personelu medycznego, kursy samoobrony dla personelu, szkolenia prewencyjne prowadzone profesjonalne firmy z postępowania w przypadku zachowań agresywnych, ich rozpoznawania i zapobiegania, zapewnienie właściwych obsad na dyżurach, dofinansowanie monitoringu, wsparcie psychologiczne po wystąpieniu agresji, czytelne informacje dla pacjentów o ewentualnych konsekwencjach za naruszenie nietykalności personelu lub innych pacjentów.

Anonimowa ankieta prowadzona na stronie NIPiP od 19 grudnia do 6 lutego obejmowała skalę zjawiska agresji, miejsca występowania tych zachowań, sprawców, przyczyn i rodzajów zachowań agresywnych oraz sposobów reagowania pielęgniarek i położnych.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz