Kiedy "Wiedza o Zdrowiu" w podstawie programowej nauczania?

19 Lutego 2020, 11:57 dziecko szkoła uczeń

O wprowadzeniu "Wiedzy o Zdrowiu" do podstawy programowej szkół wnioskują eksperci, lekarze i pacjenci, od kilku lat. Oficjalnie o wprowadzenie odrębnego przedmiotu wnioskował także Rzecznik Praw Pacjenta, a o konieczności szerszego uwzględnienia promocji zdrowia w szkole wnioskowali członkowie rady "Wspólnie dla Zdrowia" oraz twórcy Narodowej Strategii Onkologicznej. Wprowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych jeszcze w tym roku zapowiadał resort zdrowia. Jednocześnie Ministerstwo Edukacji Narodowej stanowczo odpowiada, że "nie przewiduje wprowadzenia dodatkowego przedmiotu Wiedza o zdrowiu jako odrębnego przedmiotu w szkole".

Resorty zdrowia oraz edukacji narodowej wspólnie opracowują materiały edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych w zakresie profilaktyki, promocji zdrowego stylu życia i nawyków żywieniowych - informuje Politykę Zdrowotną Ministerstwo Zdrowia w odpowiedzi na pytania dotyczące styczniowych zapowiedzi o dodatkowych lekcjach w szkołach. Niestety szczegóły programu nie są nam znane, w związku z "wczesnym etapem koncepcyjnym prac."

Dodatkowe lekcje o zdrowiu jeszcze w tym roku, mają być skierowane do uczniów klas 1-4. Zgodnie z zapowiedziami resortu zajęcia mają odbywać się w ramach obecnie obowiązujących przedmiotów lekcyjnych (np. godzin wychowawczych). Niestety kto, na jakich zajęciach i w jakiej formule je poprowadzi - nie wiemy. 

Brak zainteresowania wprowadzeniem odrębnego przedmiotu deklaruje także Ministerstwo Edukacji Narodowej, które w skierowanej do rekacji odpowiedzi, stanowczo podkreśla, że "nie przewiduje wprowadzenia dodatkowego przedmiotu Wiedza o zdrowiu jako odrębnego przedmiotu w szkole."

MEN w odpowiedzi na pytanie odnośnie zapowiedzi MZ dotyczącej "lekcji o zdrowiu jeszcze w tym roku", nie odniosło się w ogóle. Ministerstwo przekonuje za to, że "powszechna edukacja prozdrowotna i promocja zdrowego stylu życia jest realizowana w szerokim zakresie w podstawie programowej (...) Treści nauczania edukacji zdrowotnej ustalone w podstawach programowych mają odpowiednio szeroki i wieloaspektowy zakres. Są one uwzględnione na wszystkich etapach edukacyjnych, od wychowania przedszkolnego począwszy."

Rzeczywiście kształtowanie postaw prozdrowotnych na zajęciach edukacyjnych znaleźliśmy w programie nauczania dla każdego z etapów edukacji w podstawach programowych przedmiotów takich jak biologia, wychowanie fizyczne, wychowanie do życia w rodzinie, czy edukacja dla bezpieczeństwa. Czy resort zdrowia pospieszył się zatem z zapowiedzią nowego programu nauczania i czy uczniowie starsi (niż uczniowie klas 1-4) zostaną wykluczeni z dodatkowych zajęć? Tego dowiemy się we wrześniu. 

Na dzień dzisiejszy jedyną deklaracją przybliżenia tematyki zdrowia uczniom stanowi Narodowa Strategia Onkologiczna. Dokument przewiduje opracowanie przez MEN, MZ i Ministerstwo Sportu "Edukacyjnego Programu dla Zdrowia w Szkołach". Wypracowanie rozwiązań w tym zakresie ma potrwać do końca 2022 r. - przekonuje Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz