Podkomisja ds. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty po środowym posiedzeniu

20 Lutego 2020, 9:51 Lekarze i biurokracja

W środę podkomisja nadzwyczajna w Sejmie, podczas wielogodzinnego posiedzenia, pracowała nad rządowym projektem noweli ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw. Najwięcej kontrowersji budzą zapisy dotyczące ułatwień w zatrudnianiu lekarzy specjalistów spoza krajów UE. Podkomisja ponownie zajmie się tą kwestią w przyszłym tygodniu.

 

Po przeprowadzonej dyskusji dotyczącej projektowanych rozwiązań ułatwiających zatrudnianie w Polsce lekarzy specjalistów z krajów niebędących członkami UE – rozstrzygnięcie tej kwestii odłożono do kolejnego posiedzenia. W tym czasie członkowie podkomisji oraz Minister Zdrowia mają ponownie przeanalizować projektowane rozwiązanie, ze szczególną uwagą pochylając się nad koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa polskim pacjentom - informuje Naczelna Izba Lekarska.

Komisja przyjęła kilka poprawek wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska lekarskiego:

  • zdecydowano o przyznaniu lekarzowi oddelegowanemu na 6 miesięczny staż do szpitala pierwszego lub drugiego stopnia podstawowego poziomu zabezpieczenia zdrowotnego dodatku w wysokości 16 proc. minimalnego wynagrodzenia za pracę;
  • umożliwiono lekarzowi rezydentowi, który skorzysta z możliwości powstrzymania się od samodzielnych dyżurów na 1. roku specjalizacji, odbywanie dyżurów samodzielnych w innym podmiocie w zakresie innej posiadanej już przez tego lekarza specjalizacji.

Podkomisja nie uwzględniła poprawek środowiska lekarskiego, które dotyczyły m.in.: 

  • zagwarantowania wynagrodzenia lekarzy rezydentów na poziomie minimum 200 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw;
  • zapewnienie kierownikowi specjalizacji wynagrodzenia w wysokości 1000 zł brutto za każdego lekarza odbywającego pod jego kierunkiem szkolenie specjalizacyjne;
  • wydłużenie urlopu szkoleniowego przed PES do 25 dni;

Kolejne posiedzenie podkomisji zaplanowano na przyszły tydzień. 

źródło: NIL

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

E.Wereska Piątek, 21 Lutego 2020, 8:13
W dalszym ciągu nikt nie upomina się o wynagrodzenie np w kontraktach stomatologicznych.Wg wyliczeń proponowanych wynagrodzeń lekarzy etatowych wychodzi na to ,iż kwota otrzymana za wykonane świadczenia pokrywa się z pensją lekarza etatowego. A gdzie koszt utrzymania praktyki , informatyzacji ,sterylizacji , wyposażenia,pomocy itd.