Maksymalne stawki za wydanie dokumentacji medycznej od 1. marca

24 Lutego 2020, 10:19 DOKUMENTACJA

Od 1 marca zmianie ulegają maksymalne stawki, jakich placówka medyczna ma prawo żądać za wydanie dokumentacji medycznej zgodnie zapisami ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nowe stawki będą obowiązywać od 1 marca do 31 maja 2020 r.

 

Przypomnijmy, że maksymalna wysokość opłaty za:

  • jedną stronę wyciągu albo odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002,
  • jedną stronę kopii albo wydruku dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007, 
  • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004
– przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 
 

Wobec powyższych zapisów, od marca maksymalne stawki za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej wynoszą:

  • 0,36 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
  • 10,39 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona),
  • 2,07 zł – za informatyczny nośnik danych.

Źródło obliczeń: JAMANO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz