Porada pielęgniarska w POZ coraz bliżej

25 Lutego 2020, 9:47 pielęgniarka

Dwa nowe świadczenia – poradę pielęgniarską AOS i POZ – wprowadzamy do systemu opieki zdrowotnej, aby zracjonalizować system – podkreśla wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Porada pielęgniarska w AOS funkcjonuje już od stycznia, a w zakresie porady pielęgniarskiej w POZ jeszcze we wtorek ma ukazać się projekt nowelizacji rozporządzenia wprowadzająca takie świadczenie.

- Od 1 stycznia wprowadziliśmy możliwość realizacji porady pielęgniarskiej w AOS - w poradni chirurgicznej, kardiologicznej, diabetologiczne, a położna - w poradni ginekologicznej. Jest zainteresowanie wśród pielęgniarek tym świadczeniem. A dziś nowelizacja rozporządzenia w zakresie POZ, gdzie będziemy wprowadzać poradę pielęgniarską – powiedziała na spotkaniu z dziennikarzami wiceminister.

Wyjaśniła, że dziś ukaże się projekt rozporządzenia, który trafi do konsultacji, a porad prawdopodobnie będzie wprowadzona od lipca br.

- W ramach tej porady pielęgniarka będzie mogła ocenić stan zdrowia pacjenta, wykonać badanie fizykalne, wystawić skierowanie na badanie diagnostyczne, zaordynować wybrane leki i wystawić receptę – wyjaśniła J. Szczurek-Żelazko. Dodała, że w przypadku położnych w ramach porady POZ możliwe będzie np. samodzielne wystawienie skierowanie na badanie diagnostyczne lub receptę na określony lek.

- Te nowe porady wpisują się w zmiany, do których dążymy, czyli racjonalne wykorzystanie kompetencji poszczególnych zawodów medycznych. Przykład porady to przesunięcie części zadań, które były w obszarze lekarzy specjalistów lub lekarzy rodzinnych w obszar, który może być realizowany przez pielęgniarki. Z kolei czynności w obszarze opieki długoterminowej cześć zadań przesuwamy np. na opiekuna medycznego, po to aby zracjonalizować system - mówiła wiceminister.

- To lekarz będzie kierował pacjenta pod opiekę pielęgniarki, np. w poradni diabetologicznej – wyjaśniła Krystyna Ptok, szefowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych.

Zmiana mentalna w społeczeństwie i środowisku

Zwróciła uwagę, że to ogromna zmiana mentalna. Dodała, że porada pielęgniarska będzie odgrywała duże znaczenie w środowisku, gdzie to pielęgniarka dociera do pacjenta, np. w środowisku wiejskim. – Będzie tu ogromna bariera mentalna i wśród pacjentów, i wśród lekarzy, którzy będą mieli poczucie, że coś im się zabiera, ale ich także jest mniej, a liczba pacjentów w wieku po 65. roku życia będzie rosła – mówiła. – Zyskamy możliwość wyjścia do pacjenta - zaznaczyła. – Jeżeli zwiększy się zadania dla tej grupy, to wzrośnie też potrzeba na zatrudnienie kolejnych pracowników – zwracała uwagę. Jak stwierdziła, będzie opłacało się zatrudnienie pielęgniarek i oddanie im części kompetencji.

Zwracała także uwagę, na rolę położnej w POZ, która może samodzielnie prowadzić ciążę. 

- To wzmocnienie pozycji pielęgniarki jako specjalisty - podkreśliła, ale jednocześnie dodała, że jest w środowisku wiele obaw związanych z większa odpowiedzialnością z pacjentów, a także finansowaniem.

Prezes NFZ Adam Niedzielski także ocenił, że to ekonomiczna racjonalizacja systemu, ponieważ na poziomie POZ i AOS brakuje lekarzy, a stawki za ich zatrudnienie są bardzo wysokie. - Wprowadzenie porady pielęgniarskiej troszeczkę uspokaja ten rynek, bo daje możliwość poszerzenia grupy specjalistów, którzy mogą dane świadczenie realizować. Żadna bariera mentalna i hamulce nie powstrzymają tego, że będziemy mieli coraz bardziej powszechną poradę pielęgniarską - stwierdził.

Jak mówił, w zakresie porady pielęgniarskiej w AOS wprowadzonej od stycznia, na razie nie można mówić o „wybuchu” zainteresowania. - Teraz otwieramy konkursy i jest ponad 200 poradni w skali kraju - poinformował. Wiele z konkursów jest jeszcze w trakcie procedowania.

Co z finansowaniem?

- Jeżeli chodzi o wycenę, to przyznam, że w pewnym sensie badamy grunt. Zaczęliśmy od wyceny na  poziomie połowy wyceny specjalistów. To pierwszy krok. Wycena porady specjalisty w ramach najprostszej wizyty to 34 zł, czyli w poradzie pielęgniarskiej to połowa z tego (17 zł), ale jeżeli dochodzą dodatkowe czynności, badania, to ta stawka się powiększa. Najwyższa stawka na poziomie AOS jest obecnie na poziomie ok. 50 zł - wyjaśnił.  - Wyliczyliśmy, że rocznie przeznaczymy na to ok. 50 mln zł i te środki są zabezpieczone - dodał.

Wiceminister wyjaśniła, że w POZ cześć pielęgniarek środowiskowych ma odrębne umowy i finansowanie, aktywną listę swoich pacjentów, a część zatrudniona jest w ramach praktyki lekarskiej.

Według niego, "na poziomie POZ ta porada będzie miała kapitalne znaczenie w uzupełnieniu tej funkcji POZ, która teraz nie jest realizowana, czyli profilaktyki". - Wprowadzenie tej porady uzupełni zakres świadczeń w POZ. Są obecnie duże zastrzeżenia do realizacji zadań w zakresie profilaktyki. Widzę tu pewną szansę w poradzie pielęgniarskiej, aby pielęgniarki wzięły na siebie pewien ciężar pracy nad profilaktyką w zakresie POZ - mówił.

Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas stwierdziła natomiast, że już cały świat się przekonał, że lekarz powinien pełnić rolę konsultacyjną i dodała, że lekarz jest drogim specjalistą. Zwracała uwagę na ogromne kompetencje pielęgniarek m.in. w zaopatrywaniu ran.  Mówiła o coraz większej liczbie pielęgniarek wystawiających samodzielnie recepty.

- My nie chcemy zabierać pracy lekarzy, ale usprawnić system i wykorzystać nasze kompetencje, a pracy nikomu nie zabraknie - zaznaczyła. 

Z. Małas  dodała, że w wielu krajach to pielęgniarka ocenia, czy skierować pacjenta do lekarza. Także w przypadku położnych w wielu krajach ciężarna pacjentka pozostaje pod wyłączną oceną położnej, a np. w Szwecji kwalifikację do szczepień prowadzi pielęgniarka.

Co w ramach porady w POZ?

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych przez pielęgniarkę uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie  na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

BPO 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz