Jest projekt rozporządzenia ws. porady pielęgniarskiej w POZ

25 Lutego 2020, 11:18 pielęgniarka

Do konsultacji publicznych trafił projekt rozporządzenia wprowadzającego poradę pielęgniarską w POZ. Chodzi o doprecyzowanie przepisów w tym zakresie oraz opisanie zakresu porady pielęgniarki i porady położnej. Pielęgniarka będzie mogła m.in. zebrać wywiad, wykonać badanie fizykalne, wystawić skierowanie na wybrane badania diagnostyczne oraz wystawić e-receptę lub zlecenie na wybrane wyroby medyczne.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Jak czytamy w OSR, celem projektowanej regulacji jest usprawnienie funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej i ułatwienie pacjentom, w tym osobom starszym, niepełnosprawnym, dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej, które wymagają interwencji bez konieczności bezpośredniego i osobistego zaangażowania personelu lekarskiego przez wyodrębnienie i umieszczenie (...) w wykazie świadczeń gwarantowanych:

1)     pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej - porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej
w warunkach ambulatoryjnych, lub w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie, wraz
z dookreśleniem warunków ich realizacji;

2)     położnej podstawowej opieki zdrowotnej - porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej w warunkach ambulatoryjnych, lub w domu świadczeniobiorcy, w przypadkach uzasadnionych medycznie, wraz z dookreśleniem warunków ich realizacji.

Przedstawione w projekcie rozporządzenia rozwiązania dotyczące wyodrębnienia szczegółowych warunków realizacji świadczeń gwarantowanych realizowanych przez pielęgniarki i położne, tj. porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej oraz porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej, stanowią realizację postulatów ujętych 6 Porozumienia z 9 lipca 2018 r. zawartego między Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych i Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych a Ministrem Zdrowia i Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie.

"Wprowadzenie do rozporządzenia przepisów wyodrębniających warunki realizacji porady pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i porady położnej podstawowej opieki zdrowotnej ma na celu dookreślenie okoliczności, w których możliwe jest w szczególności:

1)     zwiększenie samodzielności i niezależności pielęgniarki i położnej,

2)     wykonywanie uprawnień zawodowych przez pielęgniarki i położne, o których mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

- w realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej" - wskazuje MZ.

Pielęgniarka w ramach porady POZ, w zależności od posiadanych przez pielęgniarkę uprawnień zawodowych, będzie mogła m.in. prowadzić profilaktykę chorób i promocję zdrowia, dobrać sposoby leczenia rany w ramach świadczeń leczniczych udzielanych przez pielęgniarkę samodzielnie bez zlecenia lekarskiego, przepisać leki zawierające określone substancje czynne, w tym wystawianie na nie recepty, z wyłączeniem leków zawierających substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie lub recepty na wybrane wyroby medyczne (np. pieluchomajtki), wystawić skierowanie na wykonanie określonych badań diagnostycznych w tym medycznej diagnostyki laboratoryjnej, z wyjątkiem badań wymagających metod diagnostycznych i leczniczych stwarzających podwyższone ryzyko dla pacjenta.

Z kolei położna w ramach porady POZ będzie mogła m.in. udzielić porady dla kobiet z chorobami ginekologicznymi i onkologii ginekologicznej, w tym dobór sposobu leczenia ran, przepisać leki na receptę zawierające określone substancje czynne, wystawić recepty na leki zlecone przez lekarza w ramach kontynuacji, wystawić zlecenie na wybrane wyroby medyczne, wystawić skierowanie  na wykonanie określonych badań diagnostycznych, wykonać oraz zinterpretować badania KTG u kobiety ciężarnej.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz