PPOZ: jak poprawić dostępność do specjalistyki?

25 Lutego 2020, 11:58 lekarz mężczyzna pacjent badanie recepta

Porady konsultacyjne, po których pacjent kierowany byłby do dalszego leczenia w poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, powinny być podstawą funkcjonowania Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS). W uzasadnionych medycznie sytuacjach „specjalistyka” przejmowałaby pacjentów w opiekę przewlekłą. - To jedyny sposób na uregulowanie dostępności do AOS-ów – podkreślają lekarze skupieni w Porozumieniu Pracodawców Ochrony Zdrowia.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia opublikowała projekt Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna. O wyrażenie opinii na ten temat poproszeni zostali m.in. lekarze PPOZ. 

W odpowiedzi przesłanej do Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego oraz Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, lekarze PPOZ wskazali iż konieczne jest uregulowanie dostępności do poradni Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) - nie tylko w zakresie nowo planowanych dodatkowych świadczeń, ale już funkcjonujących poradni.

- W przeciwnym wypadku pozostawienie na dotychczasowych zasadach funkcjonowania AOS-ów spowoduje tylko tworzenie się nowych kolejek, które są generowane przez stronę podażową. Proponowane w projekcie rozwiązanie, owszem, zwiększy ilość wykonywanych usług i finansowania, ale budzi wątpliwość czy rzeczywiście poprawi dostępność do świadczeń pacjentom faktycznie ich potrzebujących - komentują lekarze PPOZ.

Źródło: PPOZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz