Rynek apteczny w styczniu. Rośnie obrót, niższe marże

26 Lutego 2020, 10:11 Apteka

Rynek apteczny w styczniu 2020 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3,42 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2019 wzrosła o 116,3 mln PLN zł(+3.5 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zwiększyła się o 48,1 mln zł (+1.4 proc.). Obrót statystycznej apteki w styczniu 2020 wyniósł 247 tys. zł, był to wzrost o 9.1 proc. względem analogicznego okresu 2019 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,1 mld zł i wzrosła o 28,7 mln zł (+2.7 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 768.7 mln zł i wzrosła o 64.9 mln zł (+9.2 proc.), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,51 mld zł i była wyższa o 21,7 mln zł (+1.5 proc.).

W porównaniu do grudnia 2019 roku sprzedaż wzrosła we wszystkich segmentach. Sprzedaż leków refundowanych wzrosła o 4,8 mln zł (+0.4 proc.), sprzedaż leków pełnopłatnych o 27,8 mln zł (+3.7 proc.), natomiast sprzedaż odręczna zwiększyła się o 8,1 mln zł (+0.5 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w styczniu wyniosła 22 zł i wzrosła o 0.4 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 5.2 proc. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 28,5 zł (wzrost o 2.5 proc. vs styczeń 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27,3 zł (wzrost o 6.3 proc. vs styczeń 2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 17,1 zł (wzrost o 5.3 proc. vs styczeń 2019).

 Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w styczniu br. wyniosła 24,7 proc. i była niższa o 0.3 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do grudnia marża spadła o 0.5 proc.

W styczniu refundacja leków osiągnęła wartość 833 mln zł, tj. o 4.3 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w styczniu 24.3 proc. i był niższy o 0.4p.p. niż w grudniu 2019 r., oraz wyższy o 0.2p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

PexPharma prognozuje, że sprzedaż na koniec 2020 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 38,5 mld zł, o 3.7 proc. więcej niż w roku 2019. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie 9,9 mld zł (+4.0 proc. w stosunku do 2019 roku).

 

źródło: PexPharma Sequence

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz