GUS: przeciętne wynagrodzenia pracowników medycznych w październiku 2018 r.

26 Lutego 2020, 17:05 kasa pieniądze

Główny Urząd Statystyczny opublikował raport dotyczący struktury wynagrodzeń według zawodów w październiku 2018 roku. Ile przeciętnie zarabiali m.in. lekarze, pielęgniarki, położne, ratownicy, diagności, farmaceuci w tym okresie? 

W październiku 2018 r., specjaliści przeciętnie osiągnęli wynagrodzenie o 21,8 proc. wyższe od średniego (5003,78 zł brutto). Ta grupa zawodowa jest niejednorodna ze względu na poziom otrzymywanego wynagrodzenia. GUS klasyfikuje tu „średnie” grupy zawodowe, takie jak architekci, geodeci i projektanci, których przeciętne wynagrodzenie brutto wyniosło 4939,23 zł, nauczyciele akademiccy (6357,85 zł), lekarze (9910,12 zł), specjaliści z dziedziny prawa (9861,59 zł). Najniższe wynagrodzenie uzyskały „średnie” grupy zawodowe m.in. specjaliści ochrony zdrowia (4513,99 zł).

'Technicy i inny średni personel”, osiągnęli przeciętne wynagrodzenie niższe o 1,1% od ogólnnej średniej. W tej grupie relatywnie dobrze wynagradzani byli pracownicy „średnich” grup zawodowych, takich jak technicy nauk biologicznych, rolniczych i technologii żywności (5546,90 zł). Relatywnie niskie wynagrodzenie uzyskały grupy zawodowe – dietetycy i żywieniowcy (3362,01 zł), technicy medyczni i farmaceutyczni (3530,23 zł), średni personel do spraw zdrowia (3891,64 zł).

Ile wynosiło przeciętne wynagrodzenie pracowników ochrony zdrowia w październiku 2018 r.? 

 

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz