Diagności laboratoryjni chcą udziału w pracach nad minimalną płacą dla pracowników medycznych

27 Lutego 2020, 14:04 kasa pieniądze

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych zaapelowała o włączenie samorządu zawodowego diagnostów laboratoryjnych do rozmów w przedmiocie zmiany ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych prowadzonych w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia.

- W związku z rozpoczęciem na wniosek Ministra Zdrowia debaty na temat ewentualnych zmian w ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia działającego przy Ministerstwie Zdrowia, apeluję o włączenie samorządu diagnostów laboratoryjnych do rozmów - napisała w apelu prezes KRDL Alina Niewiadomska.

Jak wskazała, ustawowym obowiązkiem  KIDL jest ochrona interesów zawodowych diagnostów laboratoryjnych, którzy stanowią jedną z najgorzej wynagradzanych grup zawodów medycznych. - Jako Samorząd sytuację taką uznajemy za niedopuszczalną -  podkreśliła prezes KRDL.

Przypomniała, że współczynniki pracy zaproponowane w ustawie z dnia 8 czerwca 2017 roku wynoszą 0,73 dla diagnosty bez specjalizacji oraz 1,05 dla diagnosty ze specjalizacją (przy czym są to kwalifikacje wymagane na stanowisku), a kwotą bazową nadal pozostaje kwota 4200 zł.

- Wartości te w żaden sposób nie korelują ze współczynnikami zgłaszanymi przez zawody medyczne w obywatelskim projekcie ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Na drodze porozumienia i wzajemnego poszanowania pomiędzy zawodami medycznymi ustalono w nim współczynniki dla diagnostów laboratoryjnych bez specjalizacji na poziomie 1,75 średniej krajowej oraz dla diagnosty ze specjalizacją w wysokości dwukrotności średniej krajowej - czytamy w apelu.

Prezes KRDL zwróciła uwagę, że po podniesieniu od 1 stycznia 2020 roku płacy minimalnej do 2600 brutto, doszło w podmiotach leczniczych do spłaszczenia siatki płac i bardzo często wręcz do zrównania wynagrodzenia zasadniczego diagnostów i pracowników działalności podstawowej.

- Mając na uwadze złożoność procesu kształcenia i odpowiedzialność zawodową diagnostów laboratoryjnych, jako Samorząd sytuacji takiej stanowczo się sprzeciwiamy, jednocześnie wnosząc o włączenie przedstawiciela naszego samorządu do rozmów nad ewentualnymi zmianami w ustawie w ramach Zespołu Trójstronnego ds. Ochrony Zdrowia - zakończyła A. Niewiadomska.

Źródło: KRDL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz