ŚCO: Ruszają badania kliniczne nad lekami ostatniej szansy na białaczkę

28 Lutego 2020, 13:56 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Świętokrzyskie Centrum Onkologii nawiązało współpracę z MD Anderson Cancer Center w Houston w zakresie prowadzenia równoległych badań klinicznych nad nowymi lekami i terapiami w chorobach nowotworowych. Jako pierwsi z innowacyjnych leków będą mogli skorzystać jeszcze w tym roku chorzy na ostrą białaczkę szpikową.

26 lutego Świętokrzyskie Centrum Onkologii wizytował profesor Waldemar Priebe – kierownik Zakładu Terapii Eksperymentalnej Wydziału Medycyny w MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego w Houston (USA) wraz przedstawicielami firm biotechnologicznych współpracujących z MD Anderson CC dziedzinie odkrywania i produkowania nowych leków. Celem wizyty było uzgodnienie warunków współpracy pomiędzy obydwoma ośrodkami onkologicznymi i ocena możliwości realizowania wspólnych badań klinicznych nad nowymi lekami na ostrą białaczkę szpikową, guzy mózgu, glejaka i guzy lite, opracowanymi w MD Anderson Cancer Center.

Wizyta studyjna w ŚCO to efekt wcześniejszych kontaktów i umowy podpisanej w ub. roku przez ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego i dr Petera Pistersa prezesa MD Anderson Cancer Center, na temat współpracy w zakresie nowych technologii w leczeniu raka.

Pierwsi pacjenci skorzystają z nowych leków w tym roku

Pierwsi pacjenci – chorzy na ostrą białaczkę szpikową, dla których wyczerpano już wszystkie dostępne w Polsce możliwości leczenia - będą mogli skorzystać z innowacyjnych leków w Świętokrzyskim Centrum Onkologii już jesienią tego roku. – Te terapie będą dla pacjentów bezpłatne. Bez konieczności wyjazdów i ogromnych kosztów leczenia z tym związanych w Stanach Zjednoczonych. Te same innowacyjne leki w ramach naszych wspólnych badań klinicznych otrzymają za darmo w Świętokrzyskim Centrum Onkologii – informują profesorowie Waldemar Priebe i Stanisław Góźdź. Obaj podkreślają, że innowacyjne terapie będą prowadzone pod rygorystyczną kontrolą dotyczącą badań klinicznych z przestrzeganiem norm bioetycznych. Aby otrzymać nowo odkryty lek, pacjent musi wyrazić zgodę na udział w badaniu klinicznym.

Po co się prowadzi badania kliniczne

- Żeby odkrycia medyczne mogły wejść w życie, niezbędne jest prowadzenie badań klinicznych i komercjalizacja tych badań. Chcemy, żeby badania kliniczne, które obecnie prowadzimy w Stanach Zjednoczonych nad nowo odkrytymi lekami na nowotwory centralnego układu nerwowego, ostrą białaczkę szpikową i guzy lite dla pacjentów, dla których nie ma już żadnego ratunku, były dostępne również dla chorych w Polsce. Mamy możliwości podjęcia badań dla pacjentów, którym nie ma już nic do zaoferowania, których wysyła się do hospicjum. Zależy nam także na współpracy naukowej pomiędzy lekarzami – powiedział profesor Waldemar Priebe.

- To ukoronowanie naszych marzeń – mówi profesor Stanisław Góźdź, dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. – Dzięki tym odkryciom, wspólnie prowadzonym badaniom, pewien odsetek chorych uzyskuje korzyść i żyje dłużej, a choroby nowotworowe stają się chorobami przewlekłymi. Cieszę się, że mój zespół spełnił warunki uczestnictwa w tych badaniach.

Powstaje amerykańsko – polska sieć naukowo - badawcza

- Wybraliśmy Świętokrzyskie Centrum Onkologii, bo reputacja tego ośrodka jest bardzo dobra. To duża zasługa pana profesora Góździa, który zbudował od zera wielkie centrum, na wzór amerykański. MD Anderson Center też zbudowano od zera w szczerym polu przy pomocy grantu MD Andersona – porównał prof. Waldemar Priebe.

MD Anderson CC będzie współpracować również z innymi ośrodkami onkologicznymi w Polsce, m.in. z Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, Dolnośląskim Centrum Onkologii we Wrocławiu, Zachodniopomorskim Centrum Onkologii w Szczecinie. - Chcemy stworzyć sieć współpracy i wymiany doświadczeń oraz badań – deklaruje profesor Priebe. - Żeby odkryć nowy lek, konieczna jest ścisła współpraca naukowców, rządowych grantów i firm, które przynoszą dodatkowe fundusze, żeby te leki mogły być opracowane w badaniach klinicznych. Opracowanie nowego leku zajmuje 10 -15 lat, bo on musi być bezpieczny dla pacjentów.

Potencjał naukowo badawczy

MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksaskiego w Houston jest największym na świecie ośrodkiem leczniczo – badawczym, specjalizującym się nie tylko w diagnostyce i leczeniu raka, ale także prowadzącym własne badania nad nowymi lekami przeciwnowotworowymi. Zatrudnia blisko 21 tys. osób, dysponuje 5 mld USD rocznego budżetu

Waldemar Priebe  jest profesorem chemii medycznej w Zakładzie Terapii Eksperymentalnej Wydziału Medycyny Nowotworów, w prestiżowej jednostce MD Anderson Cancer Center Uniwersytetu Teksańskiego w Houston (USA). Obszar jego pracy dotyczy badań nad nowymi strategiami projektowania leków i badań przedklinicznych oraz przemysłu i biznesu: profesor Priebe jest współzałożycielem licznych spółek, z których kilka notowanych jest na amerykańskiej giełdzie NASDAQ, w ciągu ostatnich 30 lat pełnił również rolę konsultanta dla wielu firm farmaceutycznych i biofarmaceutycznych. Badania dr Priebe łączą biologię z chemią, koncentrując się na hamowaniu przez leki szlaków metabolicznych ważnych dla rozwoju nowotworu i przeżycia pacjentów. Jego zespół w MD Anderson Cancer Center w Houston łączy głęboką ekspertyzę w nowoczesnej chemii organicznej i bioorganicznej z biologią nowotworów i szeroko zakrojonym podejście do odkrywania i rozwoju nowych leków. Wyniki badań i wynalazki dra Priebe znalazły się w ponad 200 recenzowanych artykułach naukowych i chronione są ponad 50 patentami.

źródło: ŚCO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz