Zarządzenie dotyczące bezlimitowych świadczeń pierwszorazowych w AOS

28 Lutego 2020, 16:58 NFZ

Fundusz opublikował zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (AOS).

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają na celu wdrożenie rozwiązań umożliwiających zmniejszenie liczby oczekujących i czasu oczekiwania na wykonanie świadczeń w poradniach specjalistycznych, w których czeka najwięcej pacjentów - czytamy w uzasadnieniu.

 Zmiany wprowadzane zarządzeniem dotyczą następujących zakresów: endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz endokrynologii dla dzieci, kardiologii dziecięcej, neurologii dziecięcej i ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci.

W ortopedii i traumatologii narządu ruchu wprowadzono do rozliczania zakres skojarzony „świadczenia na rzecz pacjentów pierwszorazowych” oraz zastosowano bezlimitowe rozliczanie i finansowanie świadczeń w zakresach skojarzonych pierwszorazowych.


Dodatkowo mechanizm bezlimitowego finansowania świadczeń w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu wprowadza się również przy rozliczaniu skojarzonych zakresów świadczeń: ambulatoryjna opieka ze wskazań nagłych (AON) oraz świadczenia zabiegowe.


-Rozliczanie zgodnie z rzeczywistym wykonaniem, powinno zmotywować świadczeniodawców do poprawy dostępności do świadczeń ambulatoryjnych we wskazanych dziedzinach medycyny - uzasadnia zmiany Fundusz.

W zarządzeniu dokonano dwukrotnej modyfikacji wyceny świadczeń z okresem obowiązywania od lipca 2020 r.oraz od stycznia 2021 r.

Chodzi o przesunięcie procedury: 99.2900 Wlew do pęcherza moczowego szczepionki BCG z grupy Z107 do grupy Z114. Jednocześnie, uwzględniając uwagi zgłoszone w ramach konsultacji:

  •  w zakresie endokrynologii wprowadzono od dnia 1 kwietnia 2020 r. możliwość dosumowania świadczenia: ”ustalenie planu opieki specjalistycznej w ramach POZ” przy zakończeniu przewlekłej opieki tyreologicznej i przekazaniu chorego do objęcia opieką w POZ. 

  •  w ramach świadczeń w zakresie diabetologii wprowadzono możliwość rozliczania świadczenia: wlew substancji leczniczej.
Szacowane skutki finansowe modyfikacji wdrożonych w niniejszym zarządzeniu określono w wysokości ok. 1,26 mld zł, w tym:
  •  w roku 2020 (od marca) ok. 366 mln zł,

  •  w roku 2021 (12 m-cy) ok. 892 mln zł.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz