Nowela zarządzenia ws. sieci szpitali. Co przewiduje?

28 Lutego 2020, 17:13 szpital

NFZ opublikował w piątek nowelę zarządzenia ws. szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi o wdrożenie rozwiązań dot. nielimitowego rozliczania pierwszorazowych wizyt w AOS w ednokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a także rozwiązań dot. centralnych zakupów leków. 

Chodzi o zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Nielimity w AOS

- W treści normatywnej zarządzenia zmieniającego wprowadzono zmianę polegającą na wdrożeniu rozwiązań umożliwiających skrócenie czasu oczekiwania na wykonanie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na rzecz dorosłych i dzieci w zakresach: endokrynologii, kardiologii, neurologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu poprzez wprowadzenie bezlimitowego rozliczania i finansowania świadczeń w zakresach skojarzonych pierwszorazowych dla ww. dziedzin medycyny - czytamy w uzasadnieniu.

Dodatkowo mechanizm bezlimitowego finansowania świadczeń został wprowadzony w zakresie ambulatoryjnej opiece ze wskazań nagłych (AON) w przypadku ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

Dodano tez świadczenia, które podlegają odrębnemu rozliczeniu w ramach systemu sieci szpitali, poza ryczałtem: 

a)    operacje wad wrodzonych serca i wielkich naczyń u dzieci do ukończenia 1 roku życia, z wyłączeniem operacji izolowanego przewodu tętniczego Botalla,

b)    operacja wad serca i aorty piersiowej w krążeniu pozaustrojowym u dzieci do lat 18,

c)     kardiologiczne zabiegi interwencyjne u dzieci do lat 18, w tym przezskórne zamykanie przecieków z użyciem zestawów zamykających,

- które będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia
1 kwietnia 2020 r.

d)    porada specjalistyczna – endokrynologia,

e)    porada specjalistyczna – kardiologia,

f)      porada specjalistyczna – neurologia,

g)    porada specjalistyczna – ortopedia i traumatologia narządu ruchu,

h)    porada specjalistyczna – endokrynologia dla dzieci,

i)       porada specjalistyczna – kardiologia dziecięca,

j)       porada specjalistyczna – neurologia dziecięca,

k)     porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu dla dzieci,

l)       świadczenia z zakresu ratunkowego dostępu do technologii lekowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 17a ustawy o świadczeniach

- które będą miały zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 marca 2020 r.

Wspólne przetargi przy zakupach leków

Natomiast w załączniku nr 2 do zarządzenia, określającym wzór umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, dokonano analogicznych zmian jak w zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe oraz w zarządzeniu w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia.

We wzorze umowy wprowadzono przepisy zobowiązujące świadczeniodawców do przekazywania dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu projektu specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, nie później niż 5 dni roboczych przed ich publikacją w związku z realizacją zadań, o których mowa  odpowiednio w art. 107 ust. 5 pkt 26 oraz art. 102 ust. 5a ustawy o świadczeniach. Ponadto dostosowano przepisy do możliwości przeprowadzania wspólnych postępowań na zakup leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych przysługujących świadczeniobiorcom, w przypadku, o którym mowa w art. 132 ust. 2a, prowadzonych na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych –stosownie do art. 97 ust. 3 pkt 2d ustawy o świadczeniach – zgodnie z projektowanymi zmianami realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne – chemioterapia, w części dotyczącej nabywania leków może być realizowana poprzez wspólny zakup leków nabywanych na podstawie udzielonych pełnomocnictw przez poszczególnych świadczeniodawców na rzecz podmiotu, który będzie wskazany przez Prezesa NFZ do przeprowadzenia wspólnego postępowania przetargowego.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz