Uczelnie wyższe z wytycznymi ws. koronawirusa

01 Marca 2020, 19:20 Jarosław Gowin

Zespół ds. postępowania w sytuacji zagrożenia koronawirusem ma opracować wytyczne i rekomendacje dla uczelni i podmiotów nauki w zakresie zajęć dydaktycznych, mobilności (udział w konferencjach, programie Erasmus), organizowania wydarzeń masowych na obiektach uczelni, funkcjonowania akademików i stołówek oraz szpitali klinicznych i ośrodków zdrowia (zalecenie dotyczące izolatek, dozowników, korzystania z przestrzeni wspólnych, zalecenie dotyczące bezwzględnego stosowania zasad higieny), zasad odwoływania zajęć i usprawiedliwiania nieobecności. Zespół ma ruszyć 2 marca br.

Mimo że zespół zacznie pracować dopiero od poniedziałku, wicepremier Jarosław Gowin zapewnia, że uczelnie są przygotowane na ewentualność wystąpienia koronawirusa.

- Jeżeli chodzi o obszar szkolnictwa wyższego, uczelni, instytutów naukowych - jesteśmy znakomicie przygotowani na ewentualność wystąpienia koronawiusa w Polsce; nie ma żadnych powodów do niepokoju, wszystkie działania są zaplanowane. Jesteśmy przekonani, że w przestrzeni akademickiej zostały podjęte wszelkie niezbędne kroki, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Jesteśmy w stałym kontakcie z GIS, sytuacja jest pod kontroląpowiedział szef MNiSW Jarosław Gowin. 

Wicepremier Jarosław Gowin podkreślił, że zespół, który ma wypracować kolejne wytyczne dla uczelni, zostanie powołany we współpracy z Konferencją Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Będzie koordynował działania w sytuacji zagrożenia koronawirusem, wprowadzał wspólne praktyki na polskich uczelniach i monitorował sytuację – dodał wicepremier.

Komunikat z zaleceniami dla polskich uczelni

Szef resortu nauki 28 lutego wydał komunikat z zaleceniami dla polskich uczelni, w którym zaleca się wstrzymanie wyjazdów polskich studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych w rejony zagrożone występowaniem koronawirusa SARS-CoV-2, a także powstrzymanie przyjazdów do Polski studentów, doktorantów oraz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych z tych obszarów.

Źródło: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz