Projekt zarządzenia NFZ dot. programów lekowych - do konsultacji

05 Marca 2020, 12:35 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia skierował do konsultacji projekt zarządzenia - leczenie szpitalne - programy lekowe. Co przewiduje?

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem do zarządzenia Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe wynikają z konieczności dostosowania przepisów zarządzenia do aktualnego stanu faktycznego w zakresie refundacji leków stosowanych w programach lekowych, tj. do obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2020 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 1 marca 2020 r. (Dz. Urz. Min. Zdr. poz.11) (...) oraz obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 28 lutego 2020 r. o sprostowaniu błędu (Dz. Urz. Min. Zdr. poz.14), a także z konieczności wprowadzenia innych zmian merytorycznych.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz