NFZ dofinansuje zakup laptopów placówkom, w których pielęgniarki wystawiają e-recepty

05 Marca 2020, 15:16 pielęgniarka pacjentka komputer konsultacja

Placówki, w których pielęgniarki lub położne wystawiają e-receptę mogą liczyć na dofinansowanie zakupu komputerów przenośnych. Projekt zarządzenia NFZ określający warunki udzielania i dofinansowania w 2020 r. w tym zakresie - trafił do konsultacji.

Chodzi o projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2020 r. dofinansowania informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne.

Zarządzenie określa warunki udzielania i rozliczania środków na dofinansowanie informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ na rzecz świadczeniodawców posiadających w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: podstawowa opieka zdrowotna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna oraz świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej, u których w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku o dofinansowanie pielęgniarka lub położna wskazana we wniosku o dofinansowanie wystawiła receptę w postaci elektronicznej - czytamy w uzasadnieniu.

- Dofinansowaniem informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarki i położne objęte są poniesione przez uprawnionego świadczeniodawcę w 2020 r. wydatki na nabycie komputerów przenośnych wykorzystywanych przez pielęgniarki i położne do wystawiania recept w postaci elektronicznej - wskazano.

Maksymalny szacowany skutek finansowy zarządzenia w 2020 r. wynosi 1 mln zł - wylicza NFZ w uzasadnieniu.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz