Jest projekt rozporządzenia ws. podwyżkek dla pielęgniarek i położnych

06 Marca 2020, 9:58 pielęgniarka

Projekt rozporządzenia ws. ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej został skierowany do konsultacji. Dotyczy on podwyżek dla pielęgniarek i położnych i wydłużenia do końca roku zasad wypłaty podwyżek.

Celem rozporządzenia jest przedłużenie do dnia 31 grudnia 2020 r. obowiązujących przepisów regulujących zasady przekazywania środków przeznaczonych na podwyżki dla pielęgniarek i położnych, które są objęte podwyżkami na mocy przepisów z dnia 27 sierpnia 2004 r. a także trybu przekazywania przez świadczeniodawców informacji dotyczących liczby osób objętych podwyżkami na podstawie przepisów.

W projekcie rozporządzenia umożliwiono więc przedłużenie dotychczasowego trybu przekazywania środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych do czasu opracowania przez Prezesa NFZ wskaźników korygujących.

Zmiana w § 3 projektowanego rozporządzenia polega na zmianie daty stosowania współczynników korygujących z dnia 1 kwietnia 2020 r. na dzień 1 stycznia 2021 r.

Uwagi do projektu można przesyłać w do 23 marca 2020 r.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz