NFZ rozliczy świadczenia związane z koronawirusem - jest zarządzenie NFZ

09 Marca 2020, 7:57 pieniądze

Zarządzenie NFZ w sprawie m.in. warunków rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa zostało w niedzielę opublikowane przez Fundusz.

Jak wyjaśnia Narodowy Fundusz Zdrowia, "zarządzenie precyzuje sposób i tryb sprawozdawania udzielonych świadczeń opieki zdrowotnej. Ponadto reguluje warunki rozliczania tych świadczeń, wskazując produkty rozliczeniowe i przypisane do nich stawki finansowe". 

Zarządzenie określa zasady sprawozdawania i warunki rozliczania świadczeń związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-reguluje m.in. opłatę ryczałtową za gotowość, opłatę za transport, cenę za pobyt pacjenta poddanego kwarantannie oraz za hospitalizację pacjenta chorego na COVID-19 na oddziale szpitalnym lub Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

W myśl zarządzenia, dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ będzie ustalał wysokość ryczałtu indywidualnie dla każdego podmiotu, przy uwzględnieniu realizacji świadczeń w poprzednim okresie rozliczeniowym. Według NFZ, ma to zagwarantować możliwość zapewnienia takiemu podmiotowi środków finansowch na poziomie porównywalnym do uzyskiwanych aktualnie na podstawie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Z zarządzenia wynika m.in., że opłata ryczałtowa za utrzymanie gotowości do udzielania świadczeń obejmuje w przypadku transportu sanitarnego: pozostawanie w dyspozycji pracowników oraz ambulansów spełniających warunki techniczne i jakościowe określone w obowiązującej normie lub - w przypadku innych świadczeń - pozostawanie w dyspozycji obsady kadrowej oraz wolnych łóżek.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

ratt Poniedziałek, 09 Marca 2020, 23:02
Widział ktoś te rozliczenia? Stawki za transport śmiechu warte. Policzyli transport TYLKO Z KIEROWCĄ za 700 zł!