Koronawirus: Apel do diagnostów

09 Marca 2020, 16:04 Laboratorium

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych Alina Niewiadomska w związku z rozprzestrzenianiem się na terenie Polski wirusa SARS-CoV-2 i wzrostem zagrożenia epidemiologicznego wystąpieniem COVID-19 zaapelowała do diagnostów laboratoryjnych. O co?

Prezes KRDL zaapelowała do diagnostów laboratoryjnych pracujących we wszystkich typach medycznych laboratoriów diagnostycznych o:

  • Ścisłe przestrzeganie procedur epidemiologiczno- sanitarnych w szczególności rekomendacji oraz zaleceń Konsultantów Krajowych i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących zagrożenia epidemiologicznego na wszystkich stanowiskach pracy w medycznych laboratoriach diagnostycznych.
  • Bieżące zapoznawanie się z komunikatami publikowanymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwo Zdrowia oraz Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych dostępnych na stronach internetowych.
  • Aktualizację wiedzy o wykazie laboratoriów wykonujących całodobowo badania w kierunku SARS-CoV-2 w Państwa województwach.
  • Nieuczestniczenie w najbliższym czasie w stacjonarnych formach: kursów, posiedzeń szkoleniowych, konferencji i spotkań kierowanych do kadr medycznych, zgodnie z zaleceniem Głównego Inspektora Sanitarnego.
  • Udział w kursach i innych formach kształcenia diagnostów laboratoryjnych wyłącznie za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Źródło: KIDL

BPO

Prezes Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych

Alina Niewiadomska

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz