OZZL wyjaśnia lekarzom zasady wystawiania recept na leki refundowane

14 Stycznia 2016, 13:10 ozzl

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy opublikował szczegóły dotyczące zasad wystawiania recept na leki refundowane oraz nowych zasad kontroli i karania za błędy popełniane w trakcie ich wypisywania. Zmiany wynikają z wejścia w życie ustawy z dnia 9 października 2015 roku o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw.

Czy wszyscy lekarze mogą wystawiać recepty na leki refundowane, czy potrzebna jest w tym celu umowa z NFZ, czy Fundusz może nałożyć kary bezpośrednio na lekarzy – tych aspektów dotyczą podstawowe zasady wystawiania owych recept. Jak podkreśla OZZL, każdy lekarz, który posiada prawo wykonywania zawodu jest uprawniony do wystawiania recept na refundowane farmaceutyki. Oczywiście, o ile dana osoba nie była skazana w związku z wcześniejszymi nieprawidłowościami. Od 12 grudnia ubiegłego roku, żaden z lekarzy nie ma z kolei, obowiązku podpisywania umowy z NFZ. Dotychczas takiej umowy potrzebował lekarz prywatnie praktykujący, który chciał wypisać swoim pacjentom leki ze zniżką lub też ci specjaliści, którzy pracowali w prywatnie leczącym podmiocie medycznym. Umowę z Funduszem musieli podpisywać również lekarze niepraktykujący, wypisujący leki dla swojej rodziny. Umowy podpisane jeszcze przed wprowadzeniem nowych przepisów wygasają 31 grudnia bieżącego roku.

NFZ ma prawo do bezpośredniej kontroli oraz nałożenia kar za błędy przy wypisywaniu recept na poniższe grupy lekarzy:

  • lekarzy prywatnie praktykujących, którzy wystawili chociaż jeden lek z refundacją,
  • lekarzy nie praktykujących, wypisujących leki dla rodziny, jeżeli wystawili chociaż jeden lek z refundacją,
  • lekarzy zatrudnionych w podmiocie leczniczym nie będącym świadczeniodawcą (nie mającym kontraktu z NFZ czyli leczącym prywatnie).
  • lekarzy będących jednocześnie świadczeniodawcami (czyli mających podpisany kontrakt z NFZ na udzielanie refundowanych świadczeń zdrowotnych).

Kontroli nie podlegają natomiast  lekarze zatrudnieni bezpośrednio u świadczeniodawców, jednak kary mogą zostać nałożone właśnie na świadczeniodawców, którzy następnie mogą przenieść je na zatrudnionych u siebie lekarzy (oczywiście, jeśli regulują to odpowiednie umowy). Ważną informacją jest to, że nie można nakładać kar za błędne wskazanie odpłatności za lek refundowany.

Jakich kar mogą spodziewać się grupy lekarzy, które mogą być skontrolowane? Reguluje to art. 48 ust. 7a pkt 1-4 ustawy o refundacji leków i jest to kwota odpowiadająca równowartości kwoty refundacji wraz z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji w przypadku:

  • wypisania recepty w okresie pozbawienia prawa wystawiania recept
  • wypisania recepty nieuzasadnionej udokumentowanymi względami medycznymi
  • wypisania recepty niezgodnej z uprawnieniami świadczeniobiorcy
  • wypisania recepty niezgodnej ze wskazaniami zawartymi w obwieszczeniach

Lekarze podlegają też karom umownym – w wysokości 200 zł za każdy błąd na recepcie, jednak bez równowartości kwoty refundacji. 

AP

Źródło:ozzl.org.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz