MZ: obniżenie wymogów dla świadczeniodawców w zakresie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży

12 Marca 2020, 15:19 dziecko terapia psycholog

Obniżenie wymagań dotyczących kompetencji personelu, wymagań formalnych oraz organizacji udzielania świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży - przewiduje nowy projekt rozporządzenia ministra zdrowia. Zmiana ma pozytywnie wpłynąć na liczbę realizatorów świadczeń w tym zakresie.  

 

Projekt wprowadza nowe brzmienie załącznika obejmujące zmiany warunków, jakie są obowiązani spełniać świadczeniodawcy realizujący świadczenia gwarantowane z zakresu opieki psychiatrycznej dzieci i młodzieży w ramach poziomów referencyjnych.

Wprowadzone modyfikacje dotyczą przede wszystkim wymagań dotyczących kompetencji personelu, wymagań formalnych oraz organizacji udzielania świadczeń.

Zgodnie z nowym brzmieniem projektowanych przepisów nastąpi odstąpienie od ujednolicenia warunków określających wymagania dotyczące personelu i czasu ich pracy - na I poziomie referencyjnym.

Projektodawca proponuje również obniżenie wymagania dla osób prowadzących psychoterapię (do 600 godzin szkolenia podyplomowego), a także odstąpienie od wymogu uzyskania podpisu świadczeniodawcy w dokumentacji medycznej.

Projekt przewiduje także wprowadzenie fakultatywności organizacji zespołu leczenia środowiskowego (zamiast dotychczasowego obowiązku) - na II poziomie referencyjnym.

Projektowana nowela rozporządzenia przewiduje także odejście od obowiązku organizacji oddziału dziennego - na III poziomie referencyjnym. 

Zmiana przepisów rozporządzenia oraz obniżenie wymagań umożliwi zwiększenie liczby podmiotów, które będą mogły udzielać świadczeń w ramach poziomów referencyjnych.

-Doświadczenia związane z rozpoczęciem procedury konkursowej na poszczególne poziomy referencyjne wskazują, iż niewystarczający potencjał kadrowy stanowi podstawową barierę ograniczającą możliwość wyboru realizatorów świadczeń. Z uwagi na to, iż utrzymanie dotychczasowych wymogów skutkowałoby ograniczeniem dostępności do świadczeń, zdecydowano się na ich obniżenie, przy jednoczesnym zachowaniu wymagań umożliwiających zachowanie jakości udzielanych świadczeń oraz zagwarantowanie bezpieczeństwa pacjentów - czytamy w uzasadnieniu projektu.

źródło: Projekt noweli rozporządzenia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz