Czym jest stan zagrożenia epidemicznego?

12 Marca 2020, 14:47

Minister Zdrowia Łukasz Szumowski zapowiedział dzisiaj podczas konferencji prasowej wydanie rozporządzenia dotyczącego wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego - Wczoraj WHO ogłosiło stan pandemii. Chciałem poinformować, że dzisiaj zostanie wydane rozporządzenie ministra zdrowia, dotyczące wprowadzenia w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego zgodnie z ustawą o chorobach zakaźnych - powiedział Łukasz SzumowskiOgłoszenie stanu epidemiologicznego na terytorium Polski przez ministra zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, może przynieść szereg zmian w codziennym życiu.  

Na mocy rozporządzenia możliwe będzie:

  1. czasowe ograniczenie określonego sposobu przemieszczania się,
  2. czasowe ograniczenie lub zakaz obrotu i używania określonych przedmiotów lub produktów spożywczych,
  3. czasowe ograniczenie funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy,
  4. zakaz organizowania widowisk i innych zgromadzeń ludności,
  5. obowiązek wykonania określonych zabiegów sanitarnych, jeżeli wykonanie ich wiąże się z funkcjonowaniem określonych obiektów produkcyjnych, usługowych, handlowych lub innych obiektów,
  6. nakaz udostępnienia nieruchomości, lokali, terenów i dostarczenia środków transportu do działań przeciwepidemicznych przewidzianych planami przeciwepidemicznymi,
  7. obowiązek przeprowadzenia szczepień ochronnych, oraz grupy osób podlegające tym szczepieniom i rodzaj przeprowadzanych szczepień ochronnych.

Art. 47 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi mówi o tym, że pracownicy podmiotów leczniczych, osoby wykonujące zawody medyczne oraz osoby, z którymi podpisano umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii. Do pracy przy zwalczaniu epidemii mogą być skierowane także inne osoby, jeżeli ich skierowanie jest uzasadnione aktualnymi potrzebami podmiotów kierujących zwalczaniem epidemii.

Dzięki temu będziemy mogli, zgodnie z prawem, skierować personel medyczny do pracy w jednostkach, które są istotne do przeciwdziałania szerzeniu się epidemii – powiedział prof. Szumowski. Dodał, że obecnie nikt nie planuje zamykania miast, ani ograniczenia przemieszczania się.

10 marca podjęto decyzję o odwołaniu imprez masowych, a 11 marca o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych do 25 marca.

//aktualizacja

13 marca podjęto decyzję o zamknięciu granic, galerii handlowych, restauracji, pubów i innych miejsc zgromadzeń. Zakazano także zgromadzeń powyżej 50 osób.

Opracowanie: redakcja Polityki Zdrowotnej, Adam Ziębicki, associate w kancelarii Chałas i Wspólnicy

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

Belfer Piątek, 13 Marca 2020, 9:34
A dlaczego nie zostały zamknięte poradnie psychologiczno-pedagogiczne oraz inne świetlice środowiskowe dla dzieci???
Przecież tam na terapie przychodzi nieraz więcej dzieci niż uczy się w niejednej szkole!!!
Co za absurdy!!!