25 mld euro na walkę z koronawirusem

13 Marca 2020, 14:16 europa komisja europejska parlament

25 miliardów euro zostanie przeznaczonych w Unii Europejskiej na walkę ze skutkami pandemii wywołanej koronawirusem. Państwa członkowskie będą mogły wykorzystać te pieniądze w ramach funduszy strukturalnych, dofinansowując obszary szczególnie dotknięte obecną sytuacją, w tym również sektor zdrowotny. Ponadto, instytucje unijne przygotowały pakiet działań wspierających i łagodzących skutki ekonomiczne epidemii. Komisja Europejska apeluje także, by korzystać wyłącznie ze sprawdzonych źródeł informacji nt. sytuacji związanej z koronawirusem. Informacje dotyczące działań unijnych zebrał Paweł Koczkodaj.

Aktualne informacje medyczne

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (European Centre for Disease Prevention and Control – ECDC) publikuje codzienne aktualizacje epidemiologiczne dotyczące sytuacji na całym świecie. ECDC zapewnia również wsparcie w terenie w celu oceny sytuacji i sprawdzenia, jakie dalsze środki można podjąć w miarę rozwoju wydarzeń. Dzienne raporty można znaleźć pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation


Prewencja - uruchomienie następujących mechanizmów

system wczesnego ostrzegania i reagowania,
powołanie Komitetu ds. Bezpieczeństwa Zdrowia,
uruchomienie sieci komunikatorów Komitetu Bezpieczeństwa Zdrowia.

Zaopatrzenie

Instytucje UE wraz z krajami, które przystąpiły do umowy o wspólnych zamówieniach, realizują wspólną procedurę udzielania zamówień w celu zakupu:
szczepionek,
leków przeciwwirusowych,
medycznych środków zaradczych w przypadku poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia.


Polska przystąpiła do mechanizmu 6 marca br. - więcej informacji na ten temat tutaj 

https://www.politykazdrowotna.com/54570,lszumowski-jezeli-pojawi-sie-szczepionka-na-koronawirusa-to-mechanizm-wspolnej-dystrybucji-zabezpieczy-polske


Badania i innowacje

10 marca br. Komisja Europejska przeznaczyła 140 milionów euro ze środków publicznych i prywatnych na badania nad szczepionkami, diagnostyką i leczeniem koronawirusa.

Pomoc

Na prośbę poszczególnych rządów, Komisja Europejska pomaga krajom członkowskim koordynując działania, m.in. takie jak zapewnienie materiałów ochronnych lub powrót  obywateli do kraju. Komisja współfinansuje również dostarczanie pomocy z jednego kraju do drugiego. Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego Komisji (Bruksela) odgrywa w tym kluczową rolę i pomaga 24/7 wszystkim krajom w Europie i poza nią, które proszą o szczególne wsparcie.

Monitorowanie

Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) pozostaje w stałym kontakcie z Komisją Europejską, władzami w Chinach i Światową Organizacją Zdrowia. Aby informować na bieżąco Komisję Europejską i organy zdrowia publicznego w państwach członkowskich o zmieniającej się sytuacji. ECDC publikuje dzienne podsumowania i stale ocenia ryzyko zdrowotne obywateli w krajach UE. 

Ważne

Dzienne podsumowania można znaleźć pod linkiem - https://www.ecdc.europa.eu/en/geographical-distribution-2019-ncov-cases
Najnowsza ocena ryzyka dostępna jest pod linkiem -https://www.ecdc.europa.eu/en/current-risk-assessment-novel-coronavirus-situation
 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz