Czy będą kolejne zmiany w finansowaniu lekarzy rodzinnych?

15 Stycznia 2016, 11:34

Według nieoficjalnych informacji Polityki Zdrowotnej, Ministerstwo Zdrowia i NFZ planują przekazanie lekarzom podstawowej opieki zdrowotnej dodatkowych pieniędzy na specjalistyczną opiekę medyczną.

Z naszych nieoficjalnych informacji wynika, że resort zdrowia chce wprowadzić zmiany w zasadach kierowania pacjentów na badania specjalistyczne. Rozważane jest wprowadzenie zasady, że to lekarz podstawowej opieki zdrowotnej będzie otrzymywał z NFZ środki na badania specjalistyczne i to on będzie się rozliczał z poradniami i specjalistami, do których wyśle swojego pacjenta. Tym samym lekarze rodzinni staliby się „pośrednikami” w rozliczeniach między NFZ a poradniami specjalistycznymi. Nie wiadomo jeszcze w jakiej formie dodatkowe środki będą przekazywane do poz – czy Fundusz zapłaci za każde skierowanie na badanie specjalistyczne, czy na przykład określi miesięczną pulę środków, którą będzie dysponował lekarz rodzinny.

Obecnie za porady specjalistyczne NFZ płaci bezpośrednio poradniom.

Redakcja.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz