NRL: to ważne, aby w okresie pandemii personel medyczny, był ostoją spokoju i rozsądku

14 Marca 2020, 21:15 Lekarze

Jest to niezwykle ważne, aby w okresie ogólnoświatowej pandemii personel medyczny, dzięki swojemu profesjonalizmowi, był ostoją spokoju i rozsądku - podkreśla Naczelna Rada Lekarska w apelu do lekarzy, jednocześnie dziękując w imieniu samorządu wszystkim lekarzom i zespołom medycznym, które w tym trudnym czasie dają z siebie wszystko, aby zapewnić odpowiednią opiekę oraz bezpieczeństwo pacjentom.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w apelu do lekarzy i lekarzy dentystów podkreśliło, że sytuacja epidemiologiczna w Polsce, jak i na całym świecie, bardzo dynamicznie się rozwija, więc bardzo ważne jest zachowanie rozsądku, przestrzeganie zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Światowej Organizacji Zdrowia.

- W tej jakże trudnej chwili, szczególnie my, lekarze, musimy stanąć na wysokości zadania i być przykładem dla pacjentów. Na naszych barkach spoczywa ogromna odpowiedzialność. Dlatego apelujemy – dbajcie o swoje zdrowie, bądźcie rozważni i przestrzegajcie zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych abyście mogli zgodnie z etyką naszego zawodu nieść pomoc innym. Jeżeli wracacie z obszarów dotkniętych koronawirusem, mieliście kontakt z zarażonymi lub z osobami z podejrzeniem zarażenia – zgłaszajcie to swojej dyrekcji, obserwujcie swój stan zdrowia, nie bagatelizujcie objawów - wskazała NRL.

- Nie możemy dopuścić do sytuacji, że mimo najszczerszych chęci nie będziemy zdolni do niesienia pomocy chorym - podkreśliła. 

Jednocześnie poinformowała, że na spotkaniu Prezydium NRL i Konwentu Prezesów OIL z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia Waldemarem Kraską i Głównym Inspektorem Sanitarnym Jarosławem Pinkasem ponownie stanowczo zażądała zapewnienia równoprawnego dostępu praktyk lekarskich do zakupu m.in. środków ochrony osobistej w hurtowniach farmaceutycznych.

- W przypadku braku niezbędnych dla zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów oraz personelu medycznego środków ochrony nie pozostanie nam nic innego, jak powstrzymać się od udzielania świadczeń zdrowotnych, abyśmy sami nie stali się potencjalnym źródłem zarażenia - ostrzega Rada.

- W imieniu całego samorządu pragniemy serdecznie podziękować wszystkim lekarzom i całym zespołom medycznym, które w tym trudnym czasie dają z siebie wszystko, aby zapewnić odpowiednią opiekę oraz bezpieczeństwo pacjentom - czytamy w apelu.

- Jest to niezwykle ważne, aby w okresie ogólnoświatowej pandemii personel medyczny, dzięki swojemu profesjonalizmowi, był ostoją spokoju i rozsądku - podkreśliła NRL dziękując za trud i poświęcenie.

Prezydium NRL przyjęło także apel do władz publicznych.

Apeluje w nim o niezwłoczne:

  • zapewnienie bezpieczeństwa personelu medycznego poprzez doposażenie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą w niezbędne wyroby i środki ochrony osobistej;
  • umożliwienie niezwłocznego wykonania personelowi medycznemu testów na obecność koronawirusa;
  • zapewnienie równego traktowania w powyższym zakresie wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
  • udzielenie podmiotom leczniczym zmuszonym do zawieszenia działalności wsparcia i objęcie ich działaniami osłonowymi na zasadach takich, jak przewidywane są dla przedsiębiorstw, wobec których wydaje się nakaz zawieszenia działalności;
  • w przypadku zawieszenia udzielania świadczeń gwarantowanych - zaliczkowanie wynagrodzenia tych podmiotów przez czas niezbędnego zawieszenia udzielania świadczeń.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz

1 komentarz

BB Niedziela, 15 Marca 2020, 15:02
Drodzy koledzy zadajcie sobie pytanie czy to wy jesteście najbliżej i najdłużej przy pacjencie czy te laury należą się wam wstyd pycha egoizm