Będą zdalne negocjacje komisji ekonomicznej MZ z firmami farmaceutycznymi

15 Marca 2020, 23:26 Ministerstwo Zdrowia

Posiedzenia Komisji Ekonomicznej oraz negocjacje prowadzone przez zespoły negocjacyjne mogą być prowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, które umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym - taką zmianę przewiduje nowela zarządzenia MZ umożliwiająca zdalne negocjacje w przypadku nadzwyczajnych okoliczności. Za takie z pewnością można uznać epidemię koronawirusa.

§ 1. W załączniku do zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2011 r. w sprawie Komisji Ekonomicznej (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 61 oraz z 2016 r. poz. 14) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

„§ 8a. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności posiedzenia Komisji oraz negocjacje prowadzone przez zespoły negocjacyjne mogą zostać przeprowadzone za pośrednictwem elektronicznych środków porozumiewania się na odległość, które umożliwiają bezpośredni kontakt w czasie rzeczywistym.”.

Zarządzenie weszło w życie w niedzielę.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz