Państwowe Egzaminy Specjalizacyjne do odwołania?

16 Marca 2020, 12:53 lekarze rezydenci

Resort zdrowia przygotowuje się na wypadek konieczności odwołania w całości lub w części Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego (PES) w danej dziedzinie medycyny. Umożliwią to przepisy zawarte w projekcie rozporządzenia, który w poniedziałek został skierowany do ogłoszenia.

-W związku ze wzrostem ryzyka zarażeniem wirusem SARS-CoV-2 ow Polsce, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom biorącym udział w Państwowym Egzaminie Specjalizacyjnym może pojawić się konieczność odwołania w całości lub w części PES w danej dziedzinie medycyny. Zatem  istnieje potrzeba wprowadzenia rozwiązań, umożliwiających odwołanie całości lub części PES w danej dziedzinie medycyny i przeprowadzenie go w innym terminie - czytamy w uzasadnieniu.

Proponowane zmiany umożliwią ministrowi zdrowia odwołanie całości lub części PES w danej dziedzinie medycyny w przypadku stwierdzenia zagrożenia życia i zdrowia osób biorących w nim udział. Jednocześnie proponowane rozwiązania przewidują konieczność przedłużenia danej sesji egzaminacyjnej i wyznaczenia nowych terminów odwołanego PES.

O odwołaniu PES w danej dziedzinie medycyny w całości lub w części i terminie przedłużenia sesji egzaminacyjnej osoby biorące udział w odwołanym PES będą informowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia za pomocą jego strony internetowej i strony internetowej CEM. O decyzjach ministra zdrowia będziemy również na bieżąco informować na naszym portalu.

źródło: Projekt rozporządzenia

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz