MZ umożliwia zwolnienie kolejnych grup z kwarantanny. O kogo chodzi?

17 Marca 2020, 9:53

Z kwarantanny będą mogli być zwolnieni żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz żołnierze wojsk sojuszniczych w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej - przewiduje nowela rozporządzenia MZ ws. ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Nowela wprowadza też ograniczenie działalności ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z ZUS oraz podmiotów leczniczych podlegających KRUS.

Chodzi o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego.

Jak wskazało MZ, rozporządzenie wymaga doprecyzowania w zakresie:

1)      umożliwienia realizacji zadań służbowych przez żołnierzy Sił Zbrojnych RP oraz żołnierzy wojsk sojuszniczych w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej, bez konieczności odbywania kwarantanny;

2) wprowadzenia ograniczeń  działalności ośrodków rehabilitacyjnych współpracujących z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) oraz podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS).

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz