Koronawirus: MZ wprowadza więcej uprawnień dla anestezjologów w trakcie specjalizacji

17 Marca 2020, 16:47 sala operacyjna operacja chirurgia

- Ułatwienie odpowiedniego zabezpieczenia liczby lekarzy mogących udzielać świadczeń  z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 - przewiduje nowela rozporządzenia MZ. 

Jak wskazuje MZ, projekt rozporządzenia ma na celu ułatwienie odpowiedniego zabezpieczenia liczby lekarzy mogących udzielać świadczeń  z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii, w związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19.

Projekt zawiera szereg zmian rozszerzających zakres świadczeń, w których udzielaniu uczestniczyć może lekarz będący w trakcie specjalizacji (po ukończeniu 2 roku szkolenia). Pozwoli to na zwiększenie dyspozycyjności kadry medycznej w zakresie ww. świadczeń z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii z zachowaniem bezpieczeństwa zdrowotne pacjentów, ponieważ osoby na tym etapie szkolenia specjalizacyjnego mają już wiedzę oraz umiejętności do wykonywania tych świadczeń - wskazuje ministerstwo.

Ponadto przewidziano wydłużenie terminu na dostosowanie się przez placówki medyczne do nowych standardów opieki w anestezjologii i intensywnej terapii. Placówki medyczne będą miały czas do 31 grudnia 2022 r. -  Należy podkreślić, że trwający stan zagrożenia epidemicznego wpłynie w znaczący sposób na organizację pracy wielu podmiotów leczniczych (niektóre z nich zmieniają całkowicie profil udzielanych świadczeń), co będzie miało przełożenie na możliwość dostosowania się do zaostrzonych standardów wprowadzanych w § 16 i § 17 zmienianego rozporządzenia w trudnym do oznaczenia horyzoncie czasowym - czytamy w uzasadnieniu.

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz