MZ: Polska przystąpi do przetargu na testy i respiratory

17 Marca 2020, 13:29 europa komisja europejska parlament

W tym tygodniu, w ramach mechanizmu wspólnych zakupów medycznych dla krajów UE, ruszyć ma przetarg na odczynniki do testów diagnostycznych oraz respiratory - niezbędnych do walki z epidemią Covid-19. Polska przystąpi do tego przetargu - informuje Politykę Zdrowotną resort zdrowia.

Więcej o przetargu: KE: PRZETARG NA TESTY I RESPIRATORY

Minister Łukasz Szumowski 6 marca podpisał przystąpienie Polski do porozumienia ramowego o wspólnych zakupach medycznych w ramach Unii Europejskiej. Na mocy tego porozumienia Polska może przystąpić do wspólnych zakupów.

Żeby jednak doszło do ogłoszenia przetargu "inne państwa członkowskie oraz KE muszą się porozumieć co do zapotrzebowania" - tłumaczy Ministerstwo Zdrowia. 

Resort podkreśla także, że poprzedni zakup unijny na odzież ochronną (ogłoszony 28.01), został anulowany ze względu na brak oferentów lub brak adekwatnych ofert. Wszystkie oferty zostały odrzucone.

MZ liczy na współpracę publiczno-prywatną

Jak podkreśla ministerstwo, poleganie tylko i wyłącznie na mechanizmie wspólnych zakupów unijnych nie wystarcza, a resort zdrowia posiłkuje się również innymi rozwiązaniami zapewnienia bezpiecznego poziomu zasobów. Duże nadzieje wiąże tu z odpowiedzialnością społeczną prowadzenia biznesu i partnerstwie publiczno-prywatnym.

- Jednocześnie, ze względu, iż sam mechanizm wspólnych zakupów unijny nie wystarcza, potrzebna jest współpraca publiczno-prywatna - informuje w odpowiedzi MZ.

- Od podpisania porozumienia jesteśmy w stałym kontakcie z KE i omawiamy z innymi krajami UE ewentualne zapotrzebowania tak aby KE mogła rozpocząć wspólne przetargi. Należy mieć jednak na uwadze, że pomimo skróconych terminów, wszelkie zamówienia w ramach JPA nadal podlegają unijnym przepisom o przetargach i należy przestrzegać formalno-prawnych uwarunkowań. Z tego względu zakupy w ramach JPA są jedynie jedną z pośród kilku opcji działań, a KPRM i MZ pracują nad wszystkimi możliwościami dostarczenia należnego sprzętu zespołom medycznym - informuje nas resort zdrowia.

JK

źródło: WyrobyMed

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz