Pracodawcy RP apelują o czasowe zmiany dot. badań pracowników

18 Marca 2020, 15:19 lekarz pacjent recepta wizyta

Pracodawcy RP w związku z sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa zwrócili się do minister pracy o jak najszybsze wdrożenie rozwiązań w obszarze medycyny pracy, które zapewnią bezpieczeństwo zarówno pracodawców, jak i pracowników. Jak wskazują chodzi o czasowe wydłużenie ważności orzeczeń o zdolności do pracy.

- Na chwilę obecną właściwym rozwiązaniem wydaje się być czasowo określone zawieszenie orzekania i/lub wydłużenie ważności orzeczeń, przy uwzględnieniu oczywiście specyfiki zarówno badań wstępnych, jak i okresowych - podkreślają Pracodawcy.

Jak informują docierają do nich sygnały o obawach pracodawców i pracowników związanych z kontaktami z ośrodkami leczniczymi w kontekście innym, niż zaspokojenie potrzeby zdrowotnej. Z drugiej strony, szybko narasta problem niedostępności tych lekarzy orzeczników, ponieważ zawieszają swoją działalność z obawy przez konsekwencjami ewentualnego zakażenia SARS-CoV-2.

- Jeśli wiec pracownik odmawia wykonania badan profilaktycznych, zgodnie z kodeksem pracy pracodawca nie ma prawa dopuścić go do wykonywania obowiązków służbowych, co skutkuje ryzykiem utraty pracownika lub postępowaniem niezgodnym z przepisami w sytuacji gdy dopuści takiego pracownika do pracy bez ważnego orzeczenia lekarskiego.  Dodatkowo należy wziąć pod uwagę, że ryzyko zakażenia się koronawirusem zdrowego pracownika w trakcie badań medycyny pracy od innego pacjenta przebywającego w tym samym czasie w placówce medycznej, jest tak samo duże jak ryzyko zakażenia personelu medycznego - podkreślają pracodawcy.

Według nich, z uwagi na trudną sytuację w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, zastosowanie powyższych rozwiązań jest konieczne w celu zapewnienia bezpieczeństw i higieny pracy, zarówno pracodawcom i pracownikom, jak i personelowi medycznemu. - Postulujemy o możliwie najszybsze wdrożenie tych zmian - napisali do minister pracy.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz