Pielęgniarki cyfrowe chcą pilnego opracowania wytycznych

19 Marca 2020, 16:19 pielęgniarka

O pilne opracowanie wytycznych i wszelkich procedur postępowania dla pielęgniarek i położnych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych - wystąpiło do Ministerstwa Zdrowia Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe w związku z sytuacją epidemiologiczną kraju.

- Sytuacja w kraju jest niezwykle dynamiczna i kadry pielęgniarskie i położnicze muszą mieć zapewniony dostęp do rzetelnych informacji oraz do odpowiedniej ilości i jakości środków ochrony osobistej, by w bezpieczny sposób świadczyć opiekę pacjentom - postulują pielęgniarki.

Chodzi o wytyczne dotyczące:

- postępowania pielęgniarskiego w opiece nad pacjentem zakażonym

- opieki nad pacjentem zakażonym w warunkach szpitalnych, przebywającym na oddziale nie dedykowanym chorym zakażonym ze stwierdzoną infekcją COVID-19

- procedur odnośnie kwarantanny personelu pielęgniarskiego mającego kontakt z pacjentem zakażonym wirusem SARS-CoV-2

- procedur związanych z delegowaniem personelu pielęgniarskiego na oddziały zakaźne i z oddziałów zakaźnych na macierzyste miejsce pracy

- edukacji i obsługi sprzętu zabezpieczenia indywidualnego

- procedur chroniących osoby przebywające w jednym gospodarstwie domowym wspólnie z personelem pielęgniarskim świadczącym opiekę nad pacjentem zakażonym lub przebywającym na kwarantannie.

Według pielęgniarek, brak jakichkolwiek szkoleń i procedur na szczeblu centralnym, chociażby poprzez stworzenie dedykowanej platformy edukacyjnej Ministerstwa Zdrowia dla pracowników medycznych, w tym szczególnie uwzględniających personel pielęgniarski i położniczy powoduje ogólny chaos i dezinformację w terenie.

- Absolutna konieczność jasnych procedur i dostępu do odpowiedniej ilości środków ochrony osobistej jako rzeczy bezdyskusyjnej, łącznie po stosownym przeszkoleniu z ich obsługi, jest gwarantem świadczenia opieki pielęgniarskiej poprawiającej bezpieczeństwo stosowanych procedur dla ochrony własnej współpracowników i pacjentów - wskazują.

- W obecnej sytuacji, czas jest niezwykle istotny, zatem prosimy o pomoc, byśmy pozostali sprawnymi na stanowiskach pracy nie zasilając szeregów obłożnie chorych z powodu niedostatecznej ochrony przed wirusem. Zwracamy się więc z apelem o potraktowanie sprawy jako pilnej - zwróciły się pielęgniarki do ministra zdrowia.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz