23.03. Posiedzenie Rady Przejrzystości. Co obejmuje porządek obrad?

20 Marca 2020, 8:37 AOTMiT

Ocena leku na raka nerki oraz przygotowanie opinii ws. zasadności finansowania w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych leku na drobnokomórkowego raka płuca - to m.in. znajduje się w porządku obrad posiedzenia Rady Przejrzystości zaplanowanego na 23 marca br.

Porządek obrad posiedzenia Rady Przejrzystości 23.03.2020 r. obejmuje:

Przygotowanie stanowiska w sprawie oceny leku Fotivda (tivozanib hydrochloride monohydrate) w ramach programu lekowego „Leczenie raka nerki (ICD-10 C.64)”.

Przygotowanie stanowiska w sprawie zasadności wydawania zgód na refundację sprowadzanego z zagranicy w ramach importu docelowego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Liquigen we wskazaniach: deficyt dehydrogenazy pirogronianowej, padaczka lekooporna, deficyt transportera glukozy GLUT - 1, deficyt LCHAD, deficyt VLCAD, naczyniakowatość limfatyczna jelita cienkiego.

Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

• Tecentriq (atezolizumab) we wskazaniu: drobnokomórkowy rak płuca - choroba rozległa (ICD-10: C34) - leczenie w skojarzeniu z karboplatyną i etopozydem,

• Votrient (pazopanib) we wskazaniu: rozsiana postać mięsaka pęcherzykowego tkanek miękkich (ICD-10 C49.8) - leczenie pacjentów pediatrycznych od 16 roku życia.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz