Alkohol do produkcji środków dezynfekujących bez akcyzy - rozporządzenia MF

23 Marca 2020, 7:02 Pieniądze

Od dziś do piątku obowiązują kolejne wydane przez ministerstwo finansów rozporządzenia dotyczące produkcji środków dezynfekujących - poinformował rzecznik MF Paweł Jurek. Chodzi o zwolnienie z podatku akcyzowego alkoholu do ich produkcji.

"Od jutra obowiązywać będą wydane wczoraj rozporządzenia MF. Ważne w kontekście produkcji środków dezynfekujących bez akcyzy. http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050001.pdfhttp://dziennikustaw.gov.pl/D2020000050101.pdf" - poinformował rzecznik w niedzielę na Twitterze.

Rozporządzenie w sprawie zwolnienia z podatku akcyzowego alkoholu etylowego użytego do produkcji produktów biobójczych, przewiduje, że "zwalnia się od podatku akcyzowego alkohol etylowy użyty do produkcji produktów biobójczych".

Warunkiem zwolnienia jest: 1) obecność funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej przy wykonywaniu czynności użycia alkoholu etylowego do produkcji produktów biobójczych, ich konfekcjonowania i wydania z magazynu producenta, podmiotu konfekcjonującego lub Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych; 2) wpisanie produktów biobójczych do Wykazu Produktów Biobójczych, (...), nie później niż w dniu ich dostarczenia Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych – na realizację ich zadań statutowych; 3) dostarczenie produktów biobójczych, o których mowa w pkt 2, Agencji Rezerw Materiałowych lub Centralnej Bazie Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych na potrzeby przekazania tych produktów do celów związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką lub zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Zwolnienie z akcyzy przewidziano od poniedziałku 23 marca do piątku 27 marca br.

Drugie z rozporządzeń to nowela rozporządzenia ws. środków skażających alkohol etylowy. -  W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 października 2018 r. w sprawie środków skażających alkohol etylowy (Dz. U. poz. 2158) w § 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: „3a) alkohol benzylowy 3000 ml, w ilości minimalnej na 1 hl alkoholu 100% vol, w przypadku produkcji produktów biobójczych, o których mowa w pkt 3;” - przewiduje nowelizacja. Zapisy te również obowiązują od 23 do 27 marca br.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz