PEX: rynek apteczny w lutym 2020

23 Marca 2020, 11:16 dane dokumenty raport

Rynek apteczny w lutym 2020 roku zanotował sprzedaż na poziomie 3,34 mld zł. Wartość sprzedaży wobec analogicznego okresu 2019 wzrosła o 296 mln zł (+9.7 proc.). Wobec poprzedniego miesiąca sprzedaż zmniejszyła się o 75,1 mln zł (-2.2 proc.). Obrót statystycznej apteki w lutym 2020 wyniósł 243 tys. PLN, był to wzrost o 15.4 proc. względem analogicznego okresu 2019 roku.

W porównaniu do analogicznego okresu 2019 r. wartość monitorowanych segmentów wrosła dla wszystkich segmentów. Sprzedaż leków refundowanych wyniosła 1,05 mld zł i wzrosła o 42,4 mln zł (+4.2 proc.), sprzedaż produktów pełnopłatnych wyniosła 743,6 mln zł i wzrosła o 86 mln zł (+13.1 proc.), a wartość produktów w sprzedaży odręcznej wyniosła 1,52 mld zł i była wyższa o 165,6 mln zł (+12.2 proc.).

W porównaniu do stycznia 2020 roku sprzedaż wzrosła dla jednego segmentu. Sprzedaż leków refundowanych spadła o 48,2 mln zł (-4.4 proc.), sprzedaż leków pełnopłatnych spadła o 25,1 mln zł (-3.3 proc.), natomiast sprzedaż odręczna zwiększyła się o 4,7 mln zł (+0.3 proc.).

Średnia cena detaliczna leku w lutym wyniosła 22 zł i wzrosła o 0.3 proc. w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a względem analogicznego okresu 2019 r. cena wzrosła o 4.9 proc. Średnia cena detaliczna recept refundowanych to 29,2 zł (wzrost o 3 proc. vs luty 2019), średnia cena produktów z recept pełnopłatnych to 27,6 zł (wzrost o 6 proc. vs luty 2019), średnia cena detaliczna sprzedaży odręcznej to 17,2 zł (wzrost o 6.4 proc. vs luty 2019).

Średnia marża apteczna dla wszystkich leków w lutym br. wyniosła 25.1 proc. i była wyższa o 0.9 proc. w porównaniu do marży w analogicznym okresie 2019 r., a w porównaniu do stycznia marża wzrosła o 1.5 proc.

W lutym refundacja leków osiągnęła wartość 794 mln zł, tj. o 5.1 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Poziom współpłacenia pacjentów za leki refundowane wyniósł w lutym 23.7 proc. i był niższy o 0.6p.p. niż w styczniu 2020 r., oraz niższy o 1p.p. w porównaniu do analogicznego okresu 2019 roku.

PexPharma Sequence prognozuje, że sprzedaż na koniec 2020 r. całego rynku aptecznego wyniesie ponad 38,6 mld zł, o 3.9 proc. więcej niż w roku 2019. Natomiast estymowana wartość refundacji wyniesie prawie 9,9 mld zł (+3.8 proc. w stosunku do 2019 roku).

Źródło: PexPharma Sequence

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz