Nowe ograniczenia w czasie stanu epidemii. Jakie i kogo dotyczą?

25 Marca 2020, 11:44 ludzie tłum przestrzeń obywatele piesi

We wtorek minister zdrowia z premierem ogłosili nowe ograniczenia w przemieszczaniu się w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. W treści rozporządzenia natomiast przewidziano natomiast wyjątki w przemieszczaniu się w wybranych celach. Jakie i kogo dotyczą?

Zgodnie z treścią rozporządzenia:

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się przemieszczania z wyjątkiem przemieszczania się w celu:

  1. wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;  
  2. zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym  uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, a jeżeli osoba przemieszczająca się pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą, także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  3. wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  4. sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

W przypadku gdy przemieszczanie się następuje:

  • pieszo – jednocześnie mogą się poruszać dwie osoby w odległości nie mniejszej niż 1,5 m od siebie;
  • środkami publicznego transportu zbiorowego- środkiem tym można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących.

W przypadku uczestnictwa w kulcie religijnym (np: msza święta, spowiedź, pogrzeb, chrzciny), zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz pomieszczeń, na danym terenie może przebywać nie więcej:

  • 50 osób, wliczając w to uczestników i osoby sprawujące kult religijny lub osoby zatrudnione przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia 20 marca 2020 r. do dnia 24 marca 2020 r. oraz w okresie od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania;
  • 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu – w okresie od dnia  25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r.”.

źródło: RCL

Zobacz również: 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz