Nie będzie majowej listy refundacyjnej. Marcowa będzie obowiązywała do 31 sierpnia

26 Marca 2020, 12:04 leki

Jest już projekt zmiany niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W myśl projektu obwieszczenia refundacyjne z 1 marca obowiązują do 31 sierpnia br.

O takich zapisach w projekcie poinformował na Twitterze Juliusz Krzyżanowski, adwokat, Senior Associate, Baker McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa.
 
Jak dodał, "decyzje, które miały wejść w życie 1 maja, wchodzą 1 września, a wszczęte i niezakończone postępowania ulegają zawieszeniu".
 
Wcześniej o majowej liście refundacyjnej dla Polityki Zdrowotnej wypowiedział się wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski: TUTAJ 
 

Skierowany dzisiaj do Sejmu projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ("Ustawa") w znaczący sposób wpływa na decyzje refundacyjne, które miały obowiązywać od 1 maja oraz do postępowań wszczętych i niezakończonych. Najważniejsze zmiany w tym zakresie przewidziane w Ustawie wskazuje adwokat Juliusz Krzyżanowski:

  • obwieszczenia zawierające wykaz produktów refundowanych obowiązujące od dnia 1 marca 2020 r. zachowują ważność do dnia 31 sierpnia 2020 r. W konsekwencji okres obowiązywania decyzji administracyjnych, który kończy się przed dniem 1 lipca 2020 r., przedłuża się do dnia 31 sierpnia 2020 r.;
  • decyzje administracyjne wydane do dnia wejścia w życie Ustawy, które miały wejść w życie 1 maja 2020 r., wejdą w dniu 1 września 2020 r.;
  • bieg terminów w zakresie postępowań wszczętych i niezakończonych: (i) przed dniem 8 marca 2020 r., (ii) w okresie od dnia 8 marca 2020 r, do dnia 15 sierpnia 2020 r. - ulega zawieszeniu z mocy prawa do dnia 31 sierpnia 2020 r. Postanowień w sprawie zawieszenia tych postępowań nie wydaje się.

W okresie trwania zawieszenia postępowań MZ może jednak podejmować wszelkie czynności mające na celu wydanie decyzji administracyjnych.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że: "z kolei w art. 14 pkt 5 (nowe brzmienie art. 8 zmienianej ustawy) w związku z sytuacją epidemiologiczną dotyczącą COVID-19 oraz procedurą wydawania decyzji administracyjnych o objęciu refundacją leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych niezbędny jest udział przedstawicieli firm farmaceutycznych, częstokroć z krajów również objętych epidemią. Sytuacja ta wymaga zatem zablokowania na okres trwania epidemii negocjacji z Komisją Ekonomiczną co z kolei uniemożliwia wydanie decyzji kończącej postępowanie. Z tych względów konieczne jest przesunięcie obowiązywania obwieszczenia i wydłużenia czasu obowiązywania decyzji administracyjnych. z COVID-19 także na instytuty badawcze uczestniczące w systemie ochronie zdrowia".

 

 
BPO
 
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz