NIL: Praktyki zawodowe muszą mieć dostęp do zakupu wyrobów medycznych

26 Marca 2020, 16:10 koronawirus maska maseczka epidemia kwarantanna koronawirus

Praktyki zawodowe muszą mieć dostęp do zakupu wyrobów medycznych - zaznacza Naczelna Rada Lekarska i postuluje zmiany  w tym zakresie w projekcie twz. specustawy.

Jak poinformowała NRL, w środę Prezes Rady Andrzej Matyja zwrócił się do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z apelem o niezwłoczną interwencję u Prezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komisji Zdrowia Sejmu RP w sprawie nieujęcia w projekcie nowelizacji tzw. specustawy absolutnie niezbędnej z punktu widzenia działania rynku świadczeń zdrowotnych zmiany.

Ustawa wprowadziła do przepisów Prawa farmaceutycznego nowy artykuł, który umożliwia wprowadzenie ograniczeń w obrocie lekami, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia i wyrobami medycznymi poprzez:

  • nakazanie importerom i producentom odsprzedaży wskazanych w specjalnym obwieszczeniu ministra zdrowia artykułów wyłącznie hurtowniom farmaceutycznym
  • zakaz sprzedaży tak zdefiniowanego asortymentu przez hurtownie farmaceutyczne innym podmiotom jak: inne hurtownie farmaceutyczne, apteki, punkty apteczne i zakłady lecznicze podmiotów leczniczych.

Jak wskazuje NRL, w kręgu podmiotów uprawnionych do zakupu tych towarów z hurtowni nie wymieniono praktyk zawodowych (praktyki lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych oraz fizjoterapeutów). W ocenie samorządu lekarskiego, specustawa nie zawiera argumentów za tak dyskryminującymi zapisami.

W piśmie Prezes NRL nie kwestionuje konieczności ustanawiania specjalnych regulacji na czas klęsk żywiołowych czy epidemii, jednak podkreśla, że ww. przepis będzie obowiązywał bezterminowo. Jak wskazuje samorząd lekarski, obecnie przepis ten nie znalazł jeszcze zastosowania – Minister Zdrowia nie wydał jak dotychczas obwieszczenia – ale ze względu na rozwój sytuacji oraz racjonalność ustawodawcy należy uznać, że to kwestia czasu i przepis będzie „uruchomiony”.

- Doprowadzi to do sytuacji, w której praktyki lekarskie, jak i inne praktyki zawodowe, będą pozbawione możliwości zakupu przede wszystkim wyrobów medycznych, czyli m.in. środków ochrony osobistej i płynów dezynfekcyjnych - ostrzega NRL.

Jak przypomina, praktyki zawodowe są pełnoprawną formą działalności leczniczej, funkcjonują z powodzeniem zarówno na rynku świadczeń kontraktowanych przez NFZ, jak i na rynku komercyjnym. - W warunkach konieczności zaostrzenia reżimu sanitarnego w działalności leczniczej, uniemożliwienie im zakupu wyrobów medycznych będzie działało de facto jak zakaz ich działalności - ocenia NRL.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz