Co oznacza brak nowej listy refundacyjnej?

27 Marca 2020, 11:50 leki

W związku ze specjalnym posiedzeniem Sejmu na stronach internetowych ukazał się projekt ustawy, który dotyczy zmian w refundacji. Tłumaczymy co to oznacza.

Co w refundacji leków zmienia nowelizacja?

Najistotniejsza zmiana dotyczy terminu publikacji najnowszej listy refundacyjnej. Ministerstwo zdrowia nie opublikuje dwóch najbliższych nowelizacji – majowej i lipcowej. Jakiekolwiek zmiany na liście leków refundowanych będą mogły się pojawić dopiero 1 września br.

Wszystkie decyzje refundacyjne, które „wygasają” przed 1 lipca są niejako „automatycznie” przedłużane do 31 sierpnia – oznacza to, że żaden lek nie przestanie być refundowany (nawet jeśli kończy się okres obowiązywania poprzednio wydaje decyzji refundacyjnej i miały być prowadzone ponowne negocjacje – tzw. renegocjacje).

Jeśli w ostatnich tygodniach dla jakiegoś leku została już wydana pozytywna decyzja refundacyjna i miał on się znaleźć na liście 1 maja br. – nie znajdzie się. Trafi dopiero na listę 1 września.

Co to oznacza dla pacjentów?

Przez najbliższe pół roku do refundacji nie zostaną wprowadzone żadne nowe leki – ani w refundacji aptecznej, ani też w ramach programów lekowych. Nie zostaną też obniżone ceny leków już refundowanych. Takie zmiany mogą być wprowadzane tylko w ramach nowelizowanej listy refundacyjnej. Bez wydania nowej listy nie jest to możliwe. Zgodnie z ustawą do 1 września będzie obowiązywała lista, która została opublikowana 1 marca – czyli tylko te leki i te programy lekowe, które się na niej znajdują.

Dla programów lekowych ten czas bez zmian będzie w praktyce jeszcze dłuższy – w tym przypadku po opublikowaniu nowej listy refundacyjnej, konieczne jest jeszcze wprowadzenie zmian do zarządzeń NFZ i zakontraktowanie nowych programów ze szpitalami. Zwykle trwa to ok 3 miesięcy. Praktycznie więc przez najbliższe 9 miesięcy pacjenci nie powinni spodziewać się, że otrzymają dostęp do jakiegokolwiek nowego programu lekowego lub nowego leku stosowanego w już obowiązującym programie.

Co to znaczy dla firm farmaceutycznych?

Do 1 września nie zostaną wprowadzone do refundacji (aptecznej, czy w ramach programów lekowych) żadne nowe terapie. Nie zostaną też wprowadzone żadne obniżki, ani podwyżki cen leków. Nie będzie też możliwości na wprowadzenie zmian do już funkcjonujących programów lekowych – nie tylko nie zostaną dodane żadne leki, ale nie będzie też możliwe rozszerzenie grupy pacjentów, którzy mogą korzystać z programu (np. poszerzenie populacji wiekowej). 

W ustawie jest natomiast zapis mówiący o tym, że minister zdrowia będzie mógł podejmować w tym czasie decyzje. Oznacza to, że do 1 września teoretycznie będzie mógł podjąć pozytywną albo negatywną decyzje refundacyjną co do nowego leku albo zmian w programie lekowym który już funkcjonuje – zmiany te jednak będą mogły wejść w życie dopiero 1 września.

RPZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz