J. Emilewicz: o nowych Funduszach na walkę z Covid-19

27 Marca 2020, 14:15 emilewicz

Planujemy utworzenie Funduszu Covid-19, którego dysponentem będzie premier. Środki będą mogły być dystrybuowane tam, gdzie będą niezbędne - mówiła w piątek w Sejmie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, uzasadniając rządowy projekt nowel ustaw w związku walką z pandemią koronawirusa.

- Fundusz Covid-19. Dysponentem funduszu będzie premier. Środki z funduszu będą mogły być dystrybuowane do innych funduszy: świadczeń gwarantowanych, pracy, czy tam, gdzie będą potrzebne - mówiła w piątek minister Jadwiga Emilewicz. Nie zabraknie środków dla tych, którzy spełniają kryteria, by zostać nim objęci -zapewniała minister.

W Agencji Rezerw Materiałowych utworzony zostaje fundusz w wysokości 1,7 mld zł, z którego finansowane będą przez 15 miesięcy raty leasingowe dla firm transportowych, które cierpią z powodu koronawirusa.

W ustawie o Instytucji Rozwoju powstaje także możliwość utworzenia nowego funduszu. 7 mld zł przy Państwowym Funduszu Rozwoju, który "będzie mógł w sposób elastyczny wchodzić udziałowo i podnosić kapitały na warunkach innych, niż znanych z warunków prawa bankowego." 

- Ponadto w dyspozycji ministra kultury i dziedzictwa narodowego pozostaje fundusz, w którym minister będzie mógł dysponować w sposób swobodny - mówiła Jadwiga Emilewicz.

Jak relacjonowała, rządowy projekt przewiduje także przedłużenie świadczenia opiekuńczego dla rodziców dzieci, które nie mogą chodzić do szkoły. - Rozszerzamy te świadczenia także dla osób objętych ubezpieczeniem w rolniczym systemie ubezpieczeń - dodała.

- Zmieniamy także zakres pomocy dla rodziców dzieci niepełnosprawnych. Rodzice z dziećmi do 25 r. ż, znajdujących się w ośrodkach opiekuńczych, również będą mogli korzystać z dodatkowych świadczeń - relacjonowała minister.

Zapewniła także rozwiązania zapewniające "szeroki wachlarz ułatwień w celu zachowania miejsc pracy", m.in.:

Dla firm małych i większych "znosimy reżim pomocy de minimis (pomocy publicznej). Nie mamy limitu pomocy publicznej - mówiła dodając, że oferowane są dwa rodzaje rozwiązania:

  • Przedsiębiorstwo w postoju (które nie może świadczyć usług): może zgłosić się do sytuacji postojowej. W ramach tego: redukcja czasu pracy pracowników do wymiaru połowy etatu (nie niższej niż minimalne wynagrodzenie). W ramach tego pracodawca płaci połowę, drugą część poniesie ZUS.
  • Jeśli przedsiębiorstwo spowalnia, ale może w zredukowanym wymiarze, prowadzić działalność produkcyjną czy usługową, wówczas przedsiębiorca może redukować czas pracy o 20 proc. (8/10 etatu). Wówczas fundusz pokryje połowę wynagrodzenia do wysokości przeciętnego wynagrodzenia (5 tys. zł). Resztę pokryje pracodawca.

- Pracodawca może część pracowników wysłać na postojowe, a części ograniczyć czas pracy - podkreśliła.

Ponadto po okresie epidemii, dla pracodawców zostaną "uelastycznione możliwości rozliczenia czasu pracy". Wynika z tego, że pracodawcy będą mogli "wykorzystać w większym stopniu czas pracowników. Skróci się czas wypoczynku pracownika w pracy." 

Zapowiedziała także prolongatę zarówno składek ZUS jak i "pozostałych obowiązków podatniczych." Wcześniej pracodawca mógł to zrobić za uiszczeniem opłaty. - Teraz opłata zostaje zniesiona, a cały proces jest ułatwiony (ograniczony do jedno-stronnicowego formularza)  - mówiła.

Ponadto mikrofirmy (od 1-9 pracowników) będą mogły skorzystać ze zwolnienia składek ZUS - jeśli ich obroty spadły o 50 proc. w miesiącu poprzedzającym. To samo tyczy się w przypadku osób samozatrudnionyhch, jeśli jego przychody nie przekroczyły 15,6 tys. zł.

- Na jeden kwartał zawieszone są także składki na ubezpieczenie społeczne dla ubezpieczonych w KRUS - mówiła J.Emilewicz.

- Dla wszystkich firm oferowane są także pożyczki. Dysponentem będzie fundusz pracy. Pożyczka w wysokości 5 tys. zł może zostać umorzona po okresie pół roku - wyjaśniała minister rozwoju.

Ustawa to także ułatwienia biurokratyczne. Zgodnie z tym, co mówiła minister, nastąpi:

  • wydłużenie terminu ważności orzeczenia o niepełnosprawności i niezdolności do pracy,
  • automatycznie przedłużenie badań medycyny pracy,
  • wydłużenie czasu dla wykonywania przewozów regularnych,
  • w sposób automatyczny przedłużeniu ulegają wizy oraz pozwolenia na pobyt i prace dla cudzoziemców.

Zgodnie z projektem, samorządy będą mogły zarządzić odroczenie poboru od podatku od nieruchomości.

Rząd proponuje także specjalne rozwiązania dla branży turystycznej. - Jeśli impreza turystyczna jest anulowana, można się ubiegać o zwrot kosztów do 180 dni od wydarzenia (a nie jak dotychczas 14). Dajemy możliwość odbioru tego wydarzenia w formie vouchera czy gotówki na poczet innego wydarzenia - mówiła minister.

W zakresie Prawa zamówień publicznych "wiele realizacji nie będzie mogło być wykonane w terminach". Wobec czego rząd proponuje zniesienie ustawowych kar, które wynikają z nieterminowej realizacji zleceń bądź usług.

Jadwiga Emilewicz informuje także o rozwiązaniu "zgodnie z którym na mocy dzisiejszego prawa zwalnia z obowiązków prawnych najemców (jak płatność czynszu)." - Dodajemy dodatkowo, że po zakończeniu stanu, będą w sposób automatyczny wygasać podpisane umowy, a najmujący będą podpisywać nowe. Pierwsze miesiące mają być nałożone czynszem niższym niż przed stanem epidemii - informowała.

Jak zapewnia minister, Agencja Rezerw Materiałowych oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa "w sposób swobodny będą mogły zmieniać plany bez konieczności notyfikacji przez Komisję Finansów Publicznych." - Tylko tak będziemy mogli odpowiadać na potrzeby naszych czasów - oceniła minister.

Ponadto poinformowała, ze w przyszłym tygodniu na rynku będą dostępne pożyczki de minimis na nowych zasadach.

- Dotychczas BGK dawał gwarancję pożyczki do 60 proc. jej całej wysokości. Teraz podnoszone jest to do 80 proc., a wolumen wzrasta z 200 do 800 tys. EURO. Dystrybutorem pożyczek są banki komercyjne. To tanie i proste pożyczki obrotowe, które pozwolą przetrwać ten czas. A całość ryzyka ponosi Bang Gospodarstwa Krajowego, dzięki czemu przedsiębiorca nie musi spełniać bardzo wysokich wymogów banków - informowała minister rozwoju.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz