J. Cieszyński: udostępnimy aplikację do świadczeń telemedycznych

27 Marca 2020, 14:49 Janusz Cieszyński (MZ)

Dziś zwraca się inwestycja w e-zdrowie. Na kilkadziesiąt wizyt lekarskich, tylko 2-3 realizowane są stacjonarnie. Reszta realizowana jest drogę telemedyczną. (..) Udostępnimy też lekarzom aplikację umożliwiającą wideokonsultacje oraz ułatwiającą realizację innych świadczeń z e-zdrowia - mówił w piątek w sejmie wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przedstawiając rozwiązania resortu na walkę z epidemią koronawirusa.

- Zmieniamy 14 ustaw, które regulują każdy element funkcjonującego systemu zdrowia To kolejna - po przyjętej specustawie - tura zmian - mówił wiceminister Janusz Cieszyński. - System ochrony zdrowia wymaga dostosowań wynikających z nadzwyczajnej sytuacji - dodał.

 Poinformował o zwieszeniu Lekarskich Egzaminów Końcowych dla osób wobec osób, których nie jest możliwa realizacja drugiej, ustnej części egzaminu w określanym czasie. -Dopuszczamy takie osoby do wykonywania zawodu - mówił.

Ponadto przewidziano możliwość włączenia do systemu lekarzy stażystów, pielęgniarek powracających po 5 latach do zawodu, czy osoby z kursem pierwszej pomocy, "które będą mogły wesprzeć pracy zespołów ratownictwa medycznego". 

Poinformował także o zawieszeniu obowiązków sprawozdawczych do NFZ oraz zawieszeniu kontroli w instytucjach zdrowia publicznego (jak laboratoria, stacje krwiodawstwa itd.)

Zawieszamy funkcjonowanie systemu IOWISZ (ocena zasadności dla inwestycji w zdrowiu) w walce z koronawirusem. - 100 mln zł z rezerw MSWiA trafiło do wojewodów na niezbędne zakupy. Nie chcemy ich blokować formalnościami. Ocena celowości jest istotna, ale teraz musimy realizować te zamówienia jak najszybciej - mówił wiceminister.

Rozszerzenie kompetencji MZ i delegowanie do pracy

- Również przewidujemy rozszerzenie wydawania poleceń przez MZ o podmioty samorządowe oraz możliwość wprowadzenia na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii pełnomocnika, który na ten okres będzie zarządzał szpitalem. Wymogi i wynagrodzenie pozostaje te samo co w przypadku dyrektora szpitala. Koszt pokrywa resort zdrowia. Odpowiedzialność za pracę i szkody ponosi pełnomocnik. Po ustaniu epidemii zarządzający placówkami wracają do wykonywanych zadań. Na ten czas nie zostaną zawieszane ich świadczenia pieniężne - informował.

Ograniczony zostanie także katalog osób zwolnionych ze skierowania do pracy przez wojewodów. Odniósł się tu do autopoprawki przewidującej ograniczenie możliwości skierowania do pracy wybranych grup pracowników. (Czytaj: tutaj)

Regulacja cen produktów

Ustawa zapewnia także "lepsze schematy egzekucji maksymalnych cen produktów." - Mechanizmy te wprowadziła poprzednia specustawa. Możemy dzięki monitorowania stanu magazynowych wprowadzić pewne ograniczenia, których na ten moment wprowadzać nie musieliśmy - mówił wiceminister.

Dodatkowe uprawnienia dla farmaceutów

Minister poinformował także o "informacjach dla farmaceutów". Na wniosek PSL w ustawie przewidziano możliwość wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept farmaceutycznych dla siebie i rodziny, oraz wystawiania recept gdy nie ma nagłego pogorszenia stanu zdrowia. - W tym tygodniu apteki odwiedziło 21 mln pacjentów. Farmaceuci w tej trudniej sytuacji będą mogli jeszcze bardziej ułatwić życie swoim pacjentom - kontynuował Janusz Cieszyński.

Telemedycyna

- Inwestycje w e-zdrowie dziś się zwraca. Lekarze rodzinni deklarują, że na kilkadziesiąt wizyt 2-3 realizowane są stacjonarnie. Reszta realizowana jest drogę telemedyczną. Ułatwiamy też teraz możliwość udostępnienia dokumentacji. Udostępnimy również aplikację do wideokonsultacji i innych świadczeń telemdycznych - zapewnił.

JK

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz